Oslo 24. april 1975.Beboerne på Rodeløkka i Oslo demonstrerer for bevaring av området, og oppfordret til kamp for rasering av det gamle boligimrådet.Demonstrasjonstoget gikk fra Rodeløkka til Rådhuset i Oslo.Her beveger demonstrantene seg ned Langgata på Rodeløkka.Foto: NTB / NTB
Våren 1975 kjempet beboerne på Rodeløkka mot riving av de gamle trehusene. De vant kampen den gang. Nå vil Riksantikvaren har Rodeløkka som særskilt bymiljø.

Rodeløkka, Grønland, Elisenberg og Skarpsno er "særegne bymiljøer" av nasjonal interesse, mener Riksantikvaren

På 1970-tallet ville Oslos politikere rive trehusene på Rodeløkka. Men beboerne kjempet i mot og vant. 40 år senere er Rodeløkka, Grønland, Skarpsno og Elisenberg blant 23 områder i byen Riksantikvaren vil ha registrert som "særegne bymiljøer".

Publisert

— Bærekraftig utvikling av kulturmiljøer i byer og tettsteder handler om å bevare bymiljøer og bygge videre på byens særpreg og egenart, skriver Riksantikvaren om NB!-registeret der 23 ulike byområder i Oslo nå kan ende.

Rodeløkka har tidligere vært i registrert, og kan nå være på vei tilbake i NB!-registeret. Også deler av Grønland, Elisenberg og Skarpsno foreslås tatt inn i registeret.

— Levbare byer hvor folk vil bo

Selve registreringen gir ikke noe juridisk vern mot for eksempel riving av bygg. Men det sender et tydelig signal til lokalpolitikere om at bymiljøene har en egenverdi og må utvikles varsomt, mener Riksantikvaren.

— Resultatet er levbare byer og tettsteder hvor folk vil bo og arbeide, og som folk vil besøke, skriver Riksantikvaren om NB!-registreret.

I samarbeid med Byantikvaren er 23 ulike bymiljøer i Oslo nå plukket ut som aktuelle for registrering.

Oslo 20170428.Veien fram mot inngangen til gamle Botsen i Oslo fengsel foreslås omdøpt til ære for Olsenbanden.Alléen foran Botsfengselet på Grønland i Oslo skal hete Egon Olsens allé.Foto: Vidar Ruud / NTB
Området sørøst for Botsen, med Schweigaardsgate, foreslås også innlemmet i NB!-registeret til Riksantikvaren.

Noe av hensikten med NB!-registeret er også å sende tydelig signal om at lokale bymiljøer også har nasjonal interesse. Med andre ord at særegne bymiljøer betyr noe for hele landet.

— Har nasjonal interesse som bør tas vare på

— Det må da vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling, heter det i forslaget fra Riksantikvaren.

— Registeret skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og brukes som en bærekraftig ressurs i lokal utvikling, mener Riksantikvaren.

Nå legges det opp til en høringsrunde der Oslo kommune uttaler seg til forslagene via Byantikvaren.

— Høringsuttalelse som avgis vil i samsvar med gjeldende rutine bli oversendt byutviklingsutvalget til orientering, opplyser byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i et notat til bystyret.

Powered by Labrador CMS