Andreas Brandvoll
Andreas Brandvoll og Plastpiratene ønsker en panteordning for engangssprøyter i Oslo. Foto: Anders Høilund

Brukte sprøyter driver i land i hopetall på strendene i Oslofjorden. Nå vil Plastpiratene ha pant på sprøytene

En panteordning for brukte sprøyter ville vært tryggere både for sprøytebrukerne og strandløvene, mener Plaspiratenes Andreas Brandvoll.

— Jeg hadde aldri latt barnet mitt leke alene på noen av strendene i Oslofjorden. Det driver brukte sprøyter inn overalt, sier leder for Plastpiratene, Andreas Brandvoll.

Det deles ut 4500 sprøyter daglig til narkomane i Oslo. Da er det ikke medregnet de som kjøper på apotek og sitter hjemme og ruser seg. På årsbasis blir det langt over en million sprøyter.

— Behovet for sprøytene tar hverken påske- eller juleferie. De aller fleste av disse sprøytene havner til slutt i fjorden. Enten via kloakken, søpla, eller på annen måte, sier Brandvoll.

Engangssprøyter
Litt av dagens fangst. Brukte sprøyter driver i land på alle strender i Indre Oslofjord. Foto: Plastpiratene

Han og plastpiratene står for tur til å ta en ny rydderunde på Oslos strender, og han myser utover en deilig og blikkstille fjord, badet i vårsol.

Ønsker en panteordning

— Hadde vi hatt en panteordning for engangssprøyter, hadde vi ganske sikkert hatt mindre problem med disse sprøytene. Dette er livsfarlige dartpiler fylt med biologisk avfall. Ti kroner i pant, og de narkomale hadde kanskje sluppet å gjøre et brekk. Dessuten hadde adskillig flere sprøyter blitt forsvarlig tatt vare på, tror Brandvoll.

Sykehus og institusjoner leverer inn sprøyter som spesialavfall

— Vi i Plastpiratene har sendt inn forslaget om en panteordning til alle politiske partiene, men hittil har ingen svart oss. I disse Vy-tider ville en panteordning bare være småpenger. Ordningen kunne gjort noe positivt for både mennesker og hav. Og de narkomane ville utsettes for mindre risiko av å bli smittet gjennom brukte sprøytespisser, sier han videre.

Plastpiratene
Plastpiratene rydder strender og havneområder i Oslo hele året. Foto: Anders Høilund

Sprøyter på alle strender

Plastpiratene drives på idealistisk grunnlag, og har ikke mottatt støtte fra det offentlige for å rydde strendene. Derfor har de ikke råd til å dele ut stikksikre hansker til piratene sine. Heldigvis har de ved å være årvåkne unngått ulykker med sprøytespisser.

— Vi finner brukte sprøyter på alle strendene i Indre Oslofjord. Hovedøya er et av de mest utsatte stedene. Vi finner flest sprøyter etter at det har blåst sønnavind. Sprøytene inneholder litt luft, som gjør at de holder seg flytende og spres utover, forteller Brandvoll.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer