Bymiljøetaten oppfordrer nå folk til å følge med på skiltingen der man står parkert, slik at Oslo kommune får ryddet vekk snøen i gater med parkering. Foto: Bymiljøetaten / Flickr
Bymiljøetaten oppfordrer nå folk til å følge med på skiltingen der man står parkert, slik at Oslo kommune får ryddet vekk snøen i gater med parkering. Foto: Bymiljøetaten / Flickr

Nå setter bymiljøetaten opp Parkering forbudt-skilt og rydder hele gater for snø

Neste uke vil Oslo kommune rydde hele gatestrekk for snø, og det vil bli skiltet med parkering forbudt. Da må folk passe på kjøretøyer og barn, advarer bymiljøetaten. 

Publisert Sist oppdatert

– Det blir viktig å passe på barn som leker. Vår skrekk er at vi får hendelser tilsvarende jenta i Skien som ble måket inne. Det blir også viktig å følge med på skiltingen der man står parkert slik at vi får ryddet vekk snøen i gater med parkering, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i bymiljøetaten.

Så langt i vinter har Oslo kommune fått 3700 klager på mangelfull brøyting og vanskelig fremkommelighet.

Fakta om brøyting

  • De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall.
  • Hovedveier med kollektivtrafikk med tilhørende holdeplasser og fortau, samt prioriterte hovedveier med tilhørende fortau skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart. Oppstart er ved 2 cm snø.
  • Fortauer langs boliggater samt gang- og sykkelveier brøytes når det har falt 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart.
  • Øvrige veinett og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet innen 8 timer etter oppstart. Oppstart er ved fem cm snø.

Pusher på snøbrøyterne

– Bymiljøetaten følger opp entreprenørene som står for brøytingen og setter stor pris på tilbakemeldingene vi får fra publikum, sier Robsahm Kjørven. Hun oppfordrer folk til å fortsette å bruke bymelding.no, for å varsle om manglende brøyting.

Fortsatt gjenstår utfordringen med å få all snøen i gatene vekk.

– Det er de store mengdene med snø på kort tid som skaper utfordringen. Oslo har ikke noe problem med å håndtere 40 centimeter snø over tid, men når den kommer i løpet av en dag rekker vi ikke å få den unna, sier Robsahm Kjørven , i en pressemelding.

De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall. Foto: Bymiljøetaten / Flickr
De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall. Foto: Bymiljøetaten / Flickr

For mye snø for snø-lekteren

Det er en utfordring for kommunen å deponere den oppmåkede snøen. – Vi har en lekter som nå går for full drift for å smelte og rense oppsamlet snø, og for tiden håndterer den et nytt lastebillass hvert andre minutt, forteller Robsahm Kjørven.

Likevel klarer ikke smelte-lekteren å ta unna for de store mengdene snø.

Deponering er en utfordring for oss når snøfallet er så kraftig som det har vært denne uken, medgår Robsahm Kjørven. Det har kommet strenge krav til hvordan oppmåkt snø skal håndteres, og kommunen har i flere år jaktet på nye områder hvor snøen fra veier og parkeringsplasser kan behandles på en forsvarlig måte.

 

Kriterier for strøing og salting

Det er et mål for Oslo kommune å redusere bruken av salt i byen.

  • Prioriterte sykkelveier, hovedveier og særlig bratte bakker saltes. For det øvrige veinettet benyttes knust grus som strømiddel i kjørebane og fortau. Sand benyttes kun sporadisk.
  • Langs det prioriterte sykkelveinettet saltes kjørebane, sykkelfelt og fortau. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig bar veikvalitet.
  • For hovedveier og bratte bakker er det kun kjørebane som saltes, fortau strøs med grus.
  • På hovedveier inklusive fortau, skal entreprenøren starte senest en time etter at det er oppstått glatt vei, og være ferdig innen fire timer. Det kan altså være glatt i totalt fem timer.
  • For fortau, boliggater, gang- og sykkelveier, holdeplasser og parkeringsplasser som gruses, skal entreprenøren starte opp innen 2 timer etter at det er glatt på dagtid og fire timer på natt, og være ferdig senest 12 timer etter at strøbehovet oppsto.