Snøen har skapt store problemer i vinter. Foto: Arnsten Linstad
Snøen har skapt store problemer i vinter. Foto: Arnsten Linstad

Byrådet blar opp 53 millioner ekstra til snørydding

Vinterens brøytebudsjett er i ferd med å bli brukt opp. Byrådet har nå satt av ekstra penger brøyting, strøing og fjerning av is og holke i boligområder.

Publisert

Den uvanlig snørike vinteren byr på store problemer. Det har aldri vært flere maskiner eller et større mannskap i sving med brøyting og snørydding, og det er brukt rekordstore mengder grus til å strø fortauene.

Ved utgangen av januar var det i vinter strødd 25 500 tonn med grus. I løpet av hele forrige vinter ble det strødd 15 000 tonn. Likevel er framkommeligheten dårlig i store deler av byen.

Bruker dobbelt så mye som forrige vinter

På grunn av de store snømengdene beregner Bymiljøetaten at de vil bruke omtrent 180 millioner kroner på vintervedlikehold i 2018. Det er rundt dobbelt så mye som i 2017.

Lan Marie Nguyen Berg. Foto: CF-Wesenberg
Lan Marie Nguyen Berg. Foto: CF-Wesenberg

– De siste ukene har det vært vanskelig å komme seg rundt i byen vår, spesielt for de som ikke er så gode til beins. Brøytebudsjettet er i ferd med å tømmes og Bymiljøetaten har derfor bedt om mer penger. Det skal vi selvfølgelig sørge for, slik at vi kan fortsette å brøyte og strø. I tillegg skal vi øke innsatsen for å fjerne is og holke, spesielt i boligområder, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

5000 lastebillass med snø

Ifølge Meteorologisk Institutt har det så langt i 2018 kommet nesten dobbelt så mye nedbør i Oslo som i et normalår. Mye av dette har kommet som snø, og så langt i vinter er det kjørt vekk 5000 lastebillass med snø. 750 biler er tauet vekk for å komme til med brøytemaskiner. Fagfolkene i kommunen varsler nå at det er behov for ekstra midler for å fortsette vintervedlikeholdet og utvide arbeidet med å fjerne is og snø.

– I år har det vært så mye snøfall at vi etterbevilger det som trengs, sier Robert Steen, byråd for finans.

Isen må skrapes bort

Det skal nå gjøres en ekstra innsats for å fjerne snø og is i boligområdene. Bymiljøetaten leier blant annet flere såkalte isskrapere, som vil få vekk isen som har satt seg. Det vil likevel fortsatt være nødvendig å bruke deler av gatene og parkeringsplasser som lagringsplass for snø enkelte steder.

Gerd Robsahm Kjørven. Foto: Arnsten Linstad
Gerd Robsahm Kjørven. Foto: Arnsten Linstad

– Dette har vært et ekstraordinært brøyteår. Vi har brukt mer enn dobbelt så mye penger i januar i år som i januar 2017. Den siste tiden har utfordringen med holke blitt større. Med byrådets bevilgning får vi også muligheten til å skrape bort mer is og bedre fremkommeligheten i boliggatene, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS