For tiden er 890 dømte i soningskø i Norge, men ingen av dem er kvinner.
For tiden er 890 dømte i soningskø i Norge, men ingen av dem er kvinner.

En av tre soningsplasser i Bredtveit kvinnefengsel står tomme. – Jeg har ikke opplevd maken

I Bredtveit kvinnefengsel i Oslo er belegget nå bare 71 prosent. Fengselsdirektøren sier hun aldri har opplevd maken.

Publisert

– Jeg har ikke opplevd maken i mine 30 år i kriminalomsorgen, sier direktør Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt til NRK.

Hun sier de aldri har opplevd å ha så få innsatte over så lang tid. Det er også uvanlig at det heller ikke er noen som venter på å få plass til soning. For tiden er 890 personer i soningskø, men ingen av dem er kvinner. Til enhver tid er det mellom 200 og 300 kvinner og vel 3.500 mannlige innsatte i norske fengsler.

Kvinnefengselet i Oslo består av én avdeling med høyt sikkerhetsnivå som har plass til 45 innsatte og en avdeling med lavere sikkerhetsnivå med plass til 19 innsatte.

Korona gir færre innsatte

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet, sier en forklaring er at grensene er stengt.

– Det er færre utenlandske innsatte enn vi pleier å ha, og det er få varetektsinnsatte, som ofte sitter på Bredtveit.

Han forteller at de i fjor vår bevisst tok ned belegget ved alle fengslene for å hindre smittespredning. I snitt har det ligget på rundt 84 prosent.

Powered by Labrador CMS