Mannen anket dommen fra Oslo tingrett i fjor, der han ble dømt til tre år og to måneders fengsel. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
Mannen anket dommen fra Oslo tingrett i fjor, der han ble dømt til tre år og to måneders fengsel. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Mann dømt for voldtektsforsøk etter å ha møtt kvinne på et utested på Grünerløkka

Voldtektsforsøket mannen er dømt for i Borgarting lagmannsrett, skjedde sommeren 2013 etter at mannen og den fornærmede kvinnen begge hadde vært på et utested på Grünerløkka.

Publisert Sist oppdatert

Mannen i 30-årene, som ble pågrepet i USA, er av Borgarting lagmannsrett dømt til tre år og seks måneders fengsel for voldtektsforsøket.

Mannen er også dømt for vold under særdeles skjerpede omstendigheter, og han er dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Kjente ikke hverandre

De to involvertes beskrivelser av hendelsesforløpet spriker, men lagmannsretten «finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at det objektive hendelsesforløp var slik fornærmede har forklart».

Den tiltalte og fornærmede skal ikke ha kjent hverandre før hendelsen.

Mannen anket dommen fra Oslo tingrett i fjor, der han ble dømt til tre år og to måneders fengsel. Forsvareren hans nedla påstand om at mannen skulle frifinnes for straff og erstatningskrav.

Dro til Cuba og USA

Grunnen til at dommen falt nesten seks år etter hendelsen er at tiltalte reiste til Cuba før saken kom opp.

Mannen dro senere til USA, men informerte ikke norske myndigheter på noe tidspunkt om hvor han befant seg eller at han hadde forlatt landet.

Han ble pågrepet i USA, men pågripelsen var ikke relatert til at Norge hadde etterlyst mannen. Grunnen til at amerikanske myndigheter pågrep ham, var knyttet til hans oppholdstillatelse. Han ble utlevert til Norge i fjor.