Ankesaken mot Lime-gründer Sajjad Hussain og de andre tiltalte kommer opp for Borgarting lagmannsrett neste høst. Her er Hussain avbildet i tingretten med sin forsvarer John Christian Elden.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Ankesaken mot Lime-gründer Sajjad Hussain og de andre tiltalte kommer opp for Borgarting lagmannsrett neste høst. Her er Hussain avbildet i tingretten med sin forsvarer John Christian Elden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lime-saken kommer opp på nytt til høsten. Første runde var en rettsmaraton som varte i 11 måneder

Behandlingen av anken i Lime-saken skjer neste høst. Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri.

Publisert Sist oppdatert

Den hovedtiltalte Sajjad Hussain fikk ni års fengsel i Oslo tingrett. Kun én av de til sammen 13 tiltalte ble frikjent. Lagmannsrettens ankeutvalg avviste den delen av forsvarets anke om at selve rettssaken ble for omfattende, og de tok ikke stilling til om det tok for lang tid mellom oppstart av rettssaken og til dommen falt.

Alt i alt har saken tatt to og et halvt år. Bare dommen i seg selv er på 1.099 sider.

Lime-saken

  • Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.
  • 13 personer ble tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016.
  • Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.
  • Ti pakistanere er hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte skal ifølge tiltalen ha arbeidet 3.016 overtidstimer i året. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.
  • Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (41). De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten har bedt om 13 års fengsel for Hussain.
  • Saken skulle vært avsluttet innen sommerferien 2016, men ble av flere årsaker seks måneder forsinket. Først 21. november, etter 11 måneder, ble påstander lagt ned.
  • Dom falt fredag 22. juni i Oslo tingrett. Hovedmannen fikk års fengsel.
  • Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett høsten 2019.

Anker til Høyesterett

Maratonsaken der 13 personer sto tiltalt for blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, startet i Oslo tingrett 20. januar 2016. Selve saken tok 11 måneder, og først 22. juni 2018 falt dommen.

Advokat Morten Kjensli anker lagmannsrettens avslag inn for Høyesterett. Foto: Advokatfirmaet Rogstad
Advokat Morten Kjensli anker lagmannsrettens avslag inn for Høyesterett. Foto: Advokatfirmaet Rogstad

– Vi vil anke lagmannsrettens beslutning til Høyesterett, sier advokat Morten Kjensli, som er forsvarer for den hovedtiltalte.

Forsvarerne er uenig med lagmannsretten som mener det var riktig at den svært omfattende saken ble kjørt i samme rettssak i Oslo tingrett.

I tillegg mener forsvarene at lagmannsrettens ankeutvalg også burde tatt stilling til om saken tok for lang tid.

LES OGSÅ: Bystyrepolitikere: – Boligbygg behandler ikke leietakerne sine med den respekten de fortjener

Fornøyd aktor

– Jeg er godt fornøyd. Her står det i klartekst det vi har sagt hele tiden, at det å dele opp saken vil være feil. En oppdeling ville medført at de straffbare forholdene ville blitt dårligere opplyst, og en samlet behandling var det klart beste både prosessøkonomisk og samfunnsøkonomisk, sier statsadvokat Geir Evanger, som har ført saken sammen med Peter Andre Johansen.

Til sammen 29 forsvarere har representert de tiltalte, blant dem en rekke av landets mest profilerte advokater.