En 25  år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i tretten og et halvt år for Ellingsrud-drapet i 2017. Foto:  Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
En 25 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i tretten og et halvt år for Ellingsrud-drapet i 2017. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Lagmannsretten skjerper straffen for 25-åringen som er dømt for Ellingsrud-drapet

Lagmannsretten har satt straffen til 25-åringen som er dømt for Ellingsrud-drapet høsten 2017 til fengsel i tretten og et halvt år. Dette er et halvt år strengere enn hva tingretten kom fram til.

Publisert Sist oppdatert

25-åringen ble i Oslo tingrett i fjor dømt til tretten års fengsel for drapet på en 20-åring på Ellingsrud. 20-åringen ble knivstukket i halsen ved T-banestasjonen på Ellingsrud 7. september 2017 og døde to dager senere av skadene. Dommen i lagmannsretten er enstemmig og et halvt år strengere enn Oslo tingretts dom. Den er i tråd med aktors påstand.

Gjerningsmannen erkjente handlingen

— Lagmannsretten mener at det ikke foreligger omstendigheter som tilsier at straffen settes lavere enn normalstraffenivået på fengsel i tolv år. Riktignok har tiltalte erkjent den objektive handlingen som førte til at offeret døde, men det foreligger ingen uforbeholden tilståelse. Det foreligger heller ingen andre formildende omstendigheter, skriver lagmannsretten i dommen.

Det var her ved Ellingsrudåsen t-banestasjon en 20-åring ble drept høsten 2017 Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Comons
Det var her ved Ellingsrudåsen t-banestasjon en 20-åring ble drept høsten 2017 Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Comons

Retten peker videre på at tiltalte tidligere er straffet for vold. Blant annet ble han i 2011 dømt til 120 timers samfunnsstraff for legemsbeskadigelse begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Tre år senere ble han idømt 8 måneders fengselsstraff for overtredelse av de samme straffebudene.

— Det er på det rene at tiltalte ikke har tatt lærdom av sine tidligere domfellelser, fastslår lagmannsretten.

Finner ingen formildende omstendigheter

Lagmannsretten mener det ikke forelå noen formildende omstendigheter, men flere skjerpende.

— I straffeskjerpende retning må det også legges vekt på at handlingen fremstår som totalt meningsløs. For avdøde og vitnene på stedet var det ingen ting ved situasjonen på Ellingsrud denne kvelden som skulle tilsi at tiltalte skulle agere på en så voldsom og brutal måte. Tiltalte bar videre kniv i det offentlige rom med det formål å bruke den som ledd i konfliktløsning, og knivdrapet skjedde på et sentralt offentlig samlingspunkt, heter det videre i dommen.

Retten ser det også som straffeskjerpende at 25-åringen forsvant fra gjerningsstedet uten å yde livreddende offeret og at han holdt seg skjult i utlandet etter ugjerningen.