Oslo  20180711.
Eksterir Borgarting lagmannsrett i Keysers gate 13.
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
Oslo 20180711. Eksterir Borgarting lagmannsrett i Keysers gate 13. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett utsetter de fleste rettssaker

Den pågående viruspandemien gjør at Borgarting lagmannsrett reduserer driften. Alle berammede rettssaker fram til påske er utsatt.

Publisert

Det er likevel gjort unntak for Eirik Jenssen-saken som er i sin avsluttende fase. Gjennomføringen av den vil skje med nødvendige tilpasninger for å forebygge smitte.

— Norges domstoler har en samfunnskritisk funksjon, og lagmannsretten må derfor opprettholde de deler av virksomheten som er nødvendig for å sikre lov, orden og rettssikkerhet, skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

Varetektsfengsling opprettholdes

— Samtidig er det viktig å delta i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredning.

Behovet for utsettelser av saker etter påske vil bli vurdert fortløpende, opplyser lagmannsretten.

Behandling av skriftlige saker, blant annet saker om varetekt, blir gjennomført på vanlig måte. Det samme gjelder saksforberedelsen i ankesaker.