Både tingretten og lagmannsretten mente at stiftelsens formål med festekontrakten og bruken av boligblokken i all hovedsak har vært den samme under hele festeforholdet: Bolig for eldre av alle samfunnsklasser med særlig behov.
Både tingretten og lagmannsretten mente at stiftelsens formål med festekontrakten og bruken av boligblokken i all hovedsak har vært den samme under hele festeforholdet: Bolig for eldre av alle samfunnsklasser med særlig behov.

Oslo kommune krevde at stiftelse skulle rive boliger for eldre. Tapte i retten

Etter 90 års utleie av boliger til eldre personer, fikk den veldedige stiftelsen Eugene Hanssens Småhjem varsel om oppsigelse og krav om at bebyggelsen måtte fjernes. Men kommunen tapte i både tingretten og lagmannsretten.

Publisert

Stiftelsen Eugene Hanssens Småhjem er en veldedig stiftelse som eier og drifter eldreboliger i engelsk hagebystil på Ullevål, oppført mellom 1918 og 1928. En av boligene står på kommunal grunn, med kontrakt fra 1934.

I oktober 2021 sendte Oslo kommune en oppsigelse av avtalen, og krevde samtidig at stiftelsen fjernet bebyggelsen på tomten før eiendommen ble levert tilbake. Festekontrakten utløp i mars 2024. Det skriver Estate eiendom.

Boligblokken på festetomten inneholder i dag fire leiligheter på ca. 45 kvadratmeter, og seks leiligheter på ca. 60 kvadratmeter. I 2019 ble boligblokken betydelig pusset opp og rehabilitert av stiftelsen.

Stiftelsen svarte kommunen at de ønsket å kjøpe tomten. Kommunen sa nei til dette, og stiftelsen sendte derfor varsel om søksmål, med krav om forlengelse av festekontrakten eller kjøp av tomten. Kommunen avslo kravene.

Behandling i tingretten og lagmannsretten

Saken ble derfor behandlet i tingretten i oktober i fjor. Tingretten konkluderte med at stiftelsen hadde rett til å forlenge festekontrakten med Oslo kommune.

Kommunens hovedargument var at formålet og driften hadde endret seg i årenes løp, slik at eiendommen har blitt et rent utleiekompleks. Stiftelsen argumenterte med at formålet med stiftelsen hadde vært og fortsatt var å skaffe en trygg boligsituasjon for eldre.

Oslo kommune anket til Borgarting lagmannsrett. Under saksforberedelsene frafalt kommunen kravet om at stiftelsen river bebyggelsen før tilbakelevering, uten at det hjalp for lagmannsrettens vurdering: I likhet med tingretten slår Borgarting lagmannsrett fast at stiftelsen har rett til å fortsette festet selv om den kontraktsfestede tiden har utgått.

— Festet omfattet av vernereglene

— Lagmannsretten anser det etter en samlet vurdering sannsynliggjort at bolig for gamle var formålet da «De gamles venner» inngikk festekontrakten og bygget den boligblokken kommunen hadde akseptert, skriver lagmannsretten i den ferske dommen.

— Lagmannsretten er derfor enig med tingretten i at stiftelsens formål med festekontrakten og bruken av boligblokken i all hovedsak har vært den samme under hele festeforholdet. Bolig for eldre av alle samfunnsklasser med særlig behov har hele tiden vært det sentrale formålet.

— De boligpolitiske og forbrukspolitiske hensyn som begrunner vernereglene, tilsier derfor at festet er omfattet av vernereglene, heter det videre.

Oslo kommune ble dømt til å dekke sakskostnadene også for lagmannsretten, med 273.000 kroner. De samlede kostnadene som kommunen er dømt til å betale til motparten gjennom tap i to rettsinstanser, er dermed kommet opp i nærmere 600.000 kroner.

Powered by Labrador CMS