Naboene fra nærmiljøet vil ikke gi seg før planene for nybygget endrer seg. Fra venstre: Roger Tjosås, Bente Helene Andreassen, Marianne Lund Østhagen. Foto: Emilie Pascale
Naboene fra nærmiljøet vil ikke gi seg før planene for nybygget endrer seg. Fra venstre: Roger Tjosås, Bente Helene Andreassen, Marianne Lund Østhagen. Foto: Emilie Pascale

Nabolaget i Gamlebyen raser mot planene for sjuetasjers Kirkens hus ved vernede Oslo hospital

— Det er helt forferdelig at de planlegger en blokk nesten like høy som Ekebergportalen. Det vil skyggelegge hele nabolaget vårt, sier Marianne Lund Østhagen i borettslaget Eufemia. Selskapet bak planene lover et åpent hus som er positivt for nærmiljøet.

Planene går ut på et sjuetasjers bygg på over 8000 kvadratmeter i Gamlebyen ved siden av verneverdige Oslo hospital, landets eldste psykiatriske sykehus. Hospitalet ble grunnlagt i 1538 for å pleie fattige og syke. Både Oslo hospital og det nye bygget skal bli en del av nye Kirkens hus.

Pådriverne for prosjektet sier at de ønsker at nye Kirkens hus skal bidra positivt til nærmiljøet. — Vi synes det er verdifullt at eiendommen kan få en bruker med en lang historie på stedet, helt tilbake til Fransiskanerklosteret på 1200-tallet, som er første kjente aktivitet på eiendommen, skriver Christian Joys i Stiftelsen Oslo hospital i en e-post til VårtOslo.

Tegningene av det planlagte nybygget viser et moderne teglsteinsbygg med åpen uteplass. Illustrasjon: Transborder Studio
Tegningene av det planlagte nybygget viser et moderne teglsteinsbygg med åpen uteplass. Illustrasjon: Transborder Studio

Stiftelsen understreker også at husets nye, kirkelige innhold tar sikte på å komme nabolaget til gode.

— Med nybygget vil anlegget i langt større grad enn som et sykehus bli åpnet for naboer, bydel og byen. Noe som også åpner for mer variert aktivitet, til fordel for naboer og øvrig byliv. Nye Kirkens hus vil være en god nabo, sier han.

Er bekymret for lys og utsikt

Første runde av byggeprosjektet, som foreløpig er på begynnerstadiet av en lengre høringsproses, ble nylig avsluttet med innspill fra nabolag og nærmiljø. Klosterhagen borettslag, Eufemia borettslag og borettslaget Konowsgate 8, stiller seg svært kritiske til det planlagte nybygget.

— Vi er alle enige her om at dette nybygget er veldig negativt, men vi er mange som ikke en gang fikk beskjed om planene, sier Roger Tjosås fra borettslaget Konowsgate 8, som ligger et stenkast unna Oslo hospital.

— Hvis det blir syv etasjer høyt, blir det høyere enn kirkespiret. Da mister vi den lille solen vi har her fra før, og utseendet på huset er totalt upassende for området og dets historie, fortsetter Bente Hele Andreassen fra borettslaget Eufemia. 

- Dette er den eneste vinkelen de ikke velger å illustrere nybygget fra, sier Marianne Lund Østhagen (t.v.), som er svært bekymret for lysforhold og utsikt. Her sammen med Kari Holmboe og Roger Tjosås. Foto: Emilie Pascale
- Dette er den eneste vinkelen de ikke velger å illustrere nybygget fra, sier Marianne Lund Østhagen (t.v.), som er svært bekymret for lysforhold og utsikt. Her sammen med Kari Holmboe og Roger Tjosås. Foto: Emilie Pascale

Frykter sprengt kollektivtilbud

Det er foreløpig ikke planlagt noen bilparkering for de cirka 600 innflytterne til nybygget. Derimot ønsker Kirkens Hus at brukerne skal benytte seg av sykkelparkering og offentlig transport. Dette reagerer også borettslagene sterkt på.

— De mener at alle kan ta kollektivtransport eller sykle. De få kollektivtilbudene vi har vil bli fullstendig sprengt. Og bare tenk deg, dersom to hundre av disse 600 innflytterne kjører bil, hvor skal disse stå? Det er helt ansvarsløst, sukker Kari Holmboe fra borettslaget

Christian Joys ønsker å understreke at Nye Kirkens Hus vil være et åpent sted hvor både nabolag og nærmiljlø er velkommen. Foto: Christian Joys
Christian Joys ønsker å understreke at Nye Kirkens Hus vil være et åpent sted hvor både nabolag og nærmiljlø er velkommen. Foto: Christian Joys

Eufemia.

 

Christian Joys i Stiftelsen Oslo hospital ønsker imidlertid å forsikre naboene om at prosjektet er langt fra ferdigstilt.

— Vi registrerer at enkelte naboer har kommet med innspill omkring plassering, volum, høyder, lys og utsikt. Vi er opptatt av god dialog og setter pris på innspill underveis, skriver han til VårtOslo.

Han understreker at muligheten for ytterligere innspill og uttalelser fortsetter når den videreutviklede planen kommer ut på offentlig høring.

Byantikvaren fraråder både størrelse og utseende

I tillegg til at selve tomta (bygrunnen) stammer fra 1200-tallet, består det middelalderske hospitalområdet i dag av flere institusjonsbygninger fra 17-, 18- og 1900-tallet, tegnet av en rekke kjente arkitekter. 

Byantikvaren og Riksantikvaren, som må involveres i planene til prosjektet grunnet områdets fredete status, stiller seg foreløpig kritiske til flere aspekter ved de nåværende planene.

— Byantikvaren har stilt oss skeptiske til en større utbygging her i møter med forslagstiller. Både det totale omfanget og plasseringen av et volum i grøntområdet langs Oslo gate er etter vårt syn svært utfordrende for kulturminneverdiene, står det i uttalelsen deres til forslagsstiller.

Borettslagene langs Ekebergveien, i tillegg til klosterhagen (området med trær på bildet), blir kraftig skyggelagt med planene for et sjuetasjers bygg. Foto: Emilie Pascale
Borettslagene langs Ekebergveien, i tillegg til klosterhagen (området med trær på bildet), blir kraftig skyggelagt med planene for et sjuetasjers bygg. Foto: Emilie Pascale

— En tung nedbygging vil også svekke opplevelsen av anlegget. Dersom volum, høyde og plassering ikke justeres, vil Byantikvaren utarbeide et eget planalternativ til offentlig ettersyn, understeker Byantikvaren avslutningsvis.

— Allerede stor arkitekonisk variasjon her

— Slik vi ser det vil dette prosjektet gjøre det mulig å bygge videre på den historiske arven og den historisk varierte arkitektoniske stilen på eiendommen, skriver Christian Joys fra Stiftelsen Oslo hospital i sin e-post til VårtOslo.

— Oslo Hospital har en bygningshistorie som i nyere tid strekker seg fra 1734 til 1965. Hvert bygg har sitt særegne arkitektoniske utseende som gjenspeiler tiden det er bygget i, så det er allerede en stor arkitektonisk variasjon på eiendommen, sier han, og legger til at den pågående reguleringsprosessen vil avklare om et nybygg skal speile nåtidens arkitektur eller tidligere tiders arkitektur.

Dersom planene forblir slik de er idag, vil blant annet dette grøntarealet erstattes av et nybygg. Foto: Emilie Pascale
Dersom planene forblir slik de er idag, vil blant annet dette grøntarealet erstattes av et nybygg. Foto: Emilie Pascale

Riksantikvaren: Gamlebyen kirke må være premissgivende for byggehøyder

Riksantikvaren, som følger opp kulturminnelovens fredningsbestemmelser, understreker at et eventuelt nybygg er nødt til å tilpasse seg de historiske omgivelsene - og ikke omvendt.

— Gamlebyen kirke er automatisk fredet og har siden 1200-tallet vært det styrende elementet i bebyggelsen i området. Det er derfor avgjørende at kirken, og ikke den nyere bebyggelsen i området, blir premissgivende for byggehøyder og volum i det videre arbeidet med planen, skriver Riksantikvaren i sin uttalelse til forslagsstiller.

Riksantikvaren fastslår at dersom planforslaget ikke tar hensyn til de fredede kulturminnene, vil den statlige etaten vurdere å reise en innsigelse.

— Per i dag kan det ikke utelukkes at det eksisterer lommer med eldre, uforstyrrede kulturlag i området, forteller Hanne Merete R. Moldung, fungerende seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon hos Riksantikvaren til VårtOslo.

Flytter fra Kvadraturen

Kirkens hus i Rådhusgata i Kvadraturen har siden 2004 huset sentralorganer i Den norske kirke, flere kirkelige organisasjoner, i tillegg til Opplysningsvesenets fond (Ovf) og Clemens Eiendom AS. Men leieprisen i Kirkens hus i Kvadraturen ble for høy for kirken.

Våren 2018 la Lovisenberg diakonale sykehus ned driften av sin psykiatriske avdeling ved Oslo hospital. Ettersom Kirkens hus var på leting etter nye lokaler, ble forslaget fremmet fra Stiftelsen Oslo hospital om å inngå i et samarbeid for et nytt kirkelig senter på det gamle hospitalområdet.

Innsiden til nye Kirkens Hus skal være åpent og luftig. Illustrasjon: Transborder Studio
Innsiden til nye Kirkens Hus skal være åpent og luftig. Illustrasjon: Transborder Studio

Sammen med Clemens Eiendom, som eies av det kristne Opplysningsvesenets Fond, har stiftelsen Oslo hospital dannet et partnerskap under det nye aksjeselskapet Ekebergveien 1 AS. Selskapet har som formål å få på plass det nye, kirkelige senteret.

Planlegger innflytting i 2023

Før byggeforslaget havner i hendene på bystyret, som skal stemme over det endelige forslaget, skal prosjektet ut på offentlig høring. I denne fasen kan hvem som helst engasjere seg i saken og sende innspill til Ekebergveien 1 AS. Plan- og bygningsetaten vet per dags dato ikke når den offentlige høringen skal gjennomføres.

— Vi ønsker naboer velkomne til å komme med forslag og meninger om prosjektet, og vi ønsker å etablere åpne kanaler mot naboer og andre interessenter, skriver Clemens Eiendom i en e-post til VårtOslo.

Dersom alt går etter planen kan prosjektet behandles politisk rundt årsskifte 2020/2021, med innflytting i 2023, ifølge Clemens eiendom.

Powered by Labrador CMS