Her går namsmannen og bevæpnede politifolk til aksjon og kaster barnefaren Mohamed Jama (44) og familien ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.
Her går namsmannen og bevæpnede politifolk til aksjon og kaster barnefaren Mohamed Jama (44) og familien ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.

Utkastelsen av Mohamad og familien kan reverseres. Bystyreflertall for å stanse utkastelser av barnefamilier under korona

Sent i kveld vil bystyreflertallet trolig samle seg om å stanse utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger under korona. Det betyr at utkastelsen av Mohamad Jama og familien kan bli reversert.

Publisert

Da Oslo bystyre startet møtet i ettermiddag forelå det forskjellige forslag om hvordan utkastelses-floken på Tøyen skal løses.

Venstre, Rødt og Senterpartiet hadde varslet et forslag om opphevelse av vedtaket som førte til at Mohamad Jama og familien ble kastet ut fra den kommunale boligen på Tøyen.

Venstres subsidiære stemmer avgjør

Problemet er at ingen forslag hver for seg har flertall. Det betyr at partienes subsidiære standpunkter vil avgjøre hva bystyreflertallet til slutt lander på sent i kveld. Saken er satt opp som absolutt siste punkt i kveldens bystyremøte.

Samtidig varslet de tre byrådspartiene i bystyret, Ap, SV og MDG, et forslag som kan innebære stans i utkastelser av barnefamilier under koronapandemien.

«Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge koronapandemien pågår», er ordlyden i forslaget fra byrådspartiene.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG mangler tre stemmer i bystyret. I ettermiddag varsler imidlertid Venstre at partiets bystyregruppe subsidiært vil stemme for forslaget om å stanse alle utkastelser under koronapandemien. Og dermed sikre bystyreflertall for byrådspartiene.

Byrådet bes instruere Boligbygg

— Vi vil subsidiært støtte forslaget, bekrefter Venstre gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke under bystyremøtet onsdag ettermiddag.

— Vi har nettopp fått forslaget og kommer til å vurdere det de neste timene, svarer Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana.

Uansett hva Rødt lander på, vil det med Venstres stemmer være flertall for å stanse utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger i alle Oslos 15 bydeler under korona.

Vedtaket innebærer at byrådet blir bedt om å vurdere å instruere det kommunale foretaket Boligbygg til å stanse utkasteleser av barnefamilier under korona. Det betyr også at utkastelsen av Mohamad Jama og hans familie kan reverseres.

Opprinnelig vedtatt i Gamle Oslo bydelsutvalg

Det er også nesten i tråd med det bydelsutvalget i Gamle Oslo vedtok allerede før jul i fjor. Der stilte alle partier seg bak et forslag initiert av SVs Stian Amadeus Antonsen.

«Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber byrådet om instruere Boligbygg å innføre en midlertidig stans i utsendelser fra kommunale boliger fram til pandemisituasjonen er mindre prekær, og om å ta smitterisiko for spesielt mennesker i risikogrupper inn i vurderingen av eventuelle utsendelser», står det i uttalelsen fra bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Powered by Labrador CMS