Prosjektsjef Espen Foss Johansen klipper snoren for "nye" Vålerenggata 24 a-b. Foto: Boligbygg
Prosjektsjef Espen Foss Johansen klipper snoren for "nye" Vålerenggata 24 a-b. Foto: Boligbygg

Gamle Vålerenga politistasjon har blitt ny, og malt i den eldste fargen man fant i veggpanelene

Publisert Sist oppdatert

Boligbygg har satt i stand fasaden på de gamle trehusene i Vålerenggata 24 a-b etter antikvariske prinsipper, i samarbeid med Byantikvaren.

– Det har blitt så bra! Resultatet er veldig fint å se, sier antikvar Andre Korsaksel fra Byantikvaren under markeringen av at rehabiliteringsprosjektet nå er ferdig.

Disse står bak prosjektet

  • Byggherre: Boligbygg, prosjektleder Tron Egil Grov
  • Entreprenør: Byggfornyelse AS, Frode Nielsen
  • Malerfirma: Regnbuen, Geir Kristiansen
  • Antikvar: Andre Korsaksel, Byantikvaren   

De to trehusene ble bygget i 1878, og var politistasjon på Vålerenga frem til 1950-tallet, ifølge en pressemelding. I dag er det Boligbygg som eier husene og Velferdsetaten som leier dem for Ungbo.

Husene er registrert som verneverdige og står oppført på Byantikvarens gule liste. Før rehabiliteringen var de i ganske dårlig stand, og det var på høy tid at det ble gjort noe med dem.

– Vi har hatt et veldig hyggelig samarbeid med Boligbygg og de andre involverte i prosjektet, legger Korsaksel til ifølge pressmeldingen.

Slik så bygget ut høsten 2015. Foto: Boligbygg
Slik så bygget ut høsten 2015. Foto: Boligbygg

– Viktig for oss å ta vare på kulturarven

– Vi er desto mer glade for dette prosjektet, der vi sitter igjen med et resultat som både vi og Byantikvaren er veldige fornøyde med, sier Espen Foss Johansen, som er prosjektsjef i Boligbygg.

– Dette prosjektet har vært viktig for oss i Boligbygg, fordi vi ønsker å bidra til å verne om- og å ta godt vare på Oslos historiske bygninger. Det er til tider en utfordring for oss som byggherre. Vi eier mer enn 350 bygg som til en hver tid trenger rehabilitering, og over 70 av dem er i tillegg verneverdige og står på Gul liste.

Han trakk frem hvor viktig det var at de som skal utføre en sånn jobb kan arbeidet sitt, og viste til entreprenør Byggfornyelse AS og malermester Regnbuen.

... Og slik ser det ut nå. Foto: Boligbygg
... Og slik ser det ut nå. Foto: Boligbygg

Skrapte frem opprinnelig farge

Fasaderehabiliteringen startet i oktober 2015, men på grunn av en tidlig og kald vinter i 2016 ble den helt ferdig først våren 2017. Først ble gammel maling skrapt av det utvendige panelet og dårlig treverk i fasaden skiftet ut.

I forbindelse med at den gamle malingen ble skrapt av, var man også på leting etter den originale fargen. Sammen med antikvar Andre Korsaksel jobbet Boligbyggs prosjektleder Tron Egil Grov med å finne frem til originale fargekoder og vinduer.

Etter at den gamle malingen var fullstendig fjernet og dårlig treverk erstattet med nytt, ble begge husene malt på nytt, i tre lag. Den gule fargen som er valgt, er den tidligste fargen funnet på panelene. I tillegg har alle vinduer blitt skiftet ut med vinduer som er kopier av de originale, og den gamle politistasjonen i Vålerenggata 24b har fått nye dører, helt nytt tak, og ny utebod.

Det originale panelet fra 1878 holder stand

– Vi har brukt materialer av høy kvalitet i denne rehabiliteringen. Alle paneldeler som har blitt byttet ut har blitt erstattet med panel av malmfuru, noe som øker levetiden på kledningen betydelig. Vi har måttet skifte ut panel som trolig er skiftet midt på åttitallet som følge av råte. Originalpanelet ved siden av er like hardt og fint! fortalte prosjektleder Tron Egil Grov.

Det er kun deler av panelkledningen som har blitt byttet ut, for store deler av den originale kledningen var i så god stand at den har fått bli værende på husene. Treverket i vinduene er også av malmfuru, og malingen som har blitt brukt er linoljemaling.

Om Vålerenggata 24 – politistasjonen

I januar 1878 ble Vaalerengen vakt opprettet, ifølge Vålerenga historielag, som også var tilstede på markeringen. De forteller at dette også var datoen da Vålerenga ble en del av byen. Byens politimester Michelet ønsket et desentralisert politi i de nye bydelene.

Det var overrettssakfører Salomonsen som eide eiendommen i nr. 24 fram til 1898. I 1904 ble imidlertid politivaktene for Kampen og Vålerenga samlet her.

En del konstabler hadde leiligheter i de to trehusene mot gata. Førstebetjenten bodde alltid der. I bakgården sto en stor bygning i utmurt bindingsverk. Den rommet både arresten, stall til to hester, høyloft og utedo. Denne fikk stå til 1966.

I 1909 fikk Vaalerengen vakt status som politistasjon.