Oscars gate på Frogner. Foto: Jan-Tore Egge, via Wikimedia Commons
Oscars gate på Frogner. Foto: Jan-Tore Egge, via Wikimedia Commons

Full frifinnelse av Oslo kommune i saken om eiendomsskatt

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune er frifunnet på alle punkter. Huseiernes Landsforbund må dekke Oslo kommunes saksomkostninger.

Dom i rettssaken om lovligheten av eiendomsskatten i Oslo falt i tingretten 6. juni 2017.

- Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Robert Steen, byråd for finans i Oslo kommunn, i en pressemelding.

Dette har også tingretten fremhevet i dommen, ifølge pressmeldingen. Huseiernes Landsforbund (HL) mente at Oslo kommune, med det høye bunnfradraget, reelt har gitt en for stor andel av eiendommene fritak for eiendomsskatt.

— Nødvendig for å styrke velferdstjenester

- Oslo har, som det store flertallet av norske kommuner, innført eiendomsskatt. Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp, sier Steen.

Finansbyråd Robert Steen er også tilfreds med at tingretten her er enig med kommunen i at politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen.