Husierne synes det er rart at prisene spriker så mye mellom storbyene.
Husierne synes det er rart at prisene spriker så mye mellom storbyene.

Boligeiere i Oslo må ut med 10.000 kroner mer enn i Bergen: – Direkte urovekkende

Til tross for at byggesaksgebyret i Oslo gikk ned fra 2020 til 2021, må boligbyggere her betale nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet. Forbrukerorganisasjonen Huseierne reagerer på at kommunen priser seg så høyt.

Publisert

– At innbyggerne i Oslo skal betale så vanvittig mye mer enn andre er direkte urovekkende. Det er ikke logisk at prisene skal sprike så mye fra én kommune til en annen, sier Carsten Pihl som er forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

I Oslo var byggesaksgebyret i snitt 30.670 kroner i 2021. Dermed lå hovedstaden godt over landsgjennomsnittet som var 16.143 kroner for en byggesøknad. Innbyggerne i Oslo betalte over 14.500 kroner mer enn dette. Rimeligst av de store byene er Bergen. Der betaler innbyggerne omtrent 10.000 kroner mindre enn i Oslo.

– Ansvaret for å passe på at gebyrene kun dekker faktiske kostnader er kommunens. Det er bare dette de har lov til å kreve inn, påpeker Carsten Pihl i Huseierne, i en pressemelding.

Så mye kan de kreve

Kommunale tjenester som byggesaksgebyrer følger et selvkostprinsipp og ikke faste, forhåndsbestemte gebyr med like summer. Derfor kan variasjonene kommunene mellom være store.

Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr skal finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale. Men reglene sier at kommunen ikke kan kreve mer i enn det koster å finansiere tjenesten. Åpenheten om hvordan gebyret beregnes er liten. Derfor er det vanskelig å vite hva hver enkelt kommune legger inn i byggesaksgebyret.

Vil ha riktigere prissetting

Forskjellene i saksbehandlingstid varierer mellom landets største byer. I Oslo tok det i fjor 55 dager, mens det i Bergen tok 66 dager å få en byggesøknad behandlet. I Trondheim tok det 52 dager.

Forbruker- og kommunikasjonssjefen i Huseierne er fornøyd med at alle de største byene klarer å holde seg innenfor tidsfristen.

– Dersom kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen fristen på 84 dager, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret. Går det mer enn 15 uker skal byggesaksgebyret falle bort, minner Carsten Pihl om.

Huseierne er opptatt av at regjeringen tar de store forskjellene på alvor, og forventer at de følger opp både regelverk og håndteringen av dette.

Powered by Labrador CMS