Ingen låsbar port inn i bakgård til den kommunale gården der det brant. Ofte er dørene til de 17 oppgangene ulåst.
Ingen låsbar port inn i bakgård til den kommunale gården der det brant. Ofte er dørene til de 17 oppgangene ulåst.

Boligbygg har gitt opp å installere låsbare porter i kommunale gårder: - Blir brutt opp gang på gang

Politiet mistenker påsatt brann på loftet i en ulåst kommunal bygård på Torshov. Men Boligbygg sier det er uaktuelt å sørge for låsbare porter i kommunale gårder. De blir brutt opp gang på gang - hver morgen, ifølge Boligbygg. I tillegg er det et problem at sigarettsneiper og tyggegummi puttes i dørlåsene slik at de ikke smekker igjen.

Publisert

— Vår erfaring er at porter med lås blir brutt opp gang på gang - hver morgen. Dette er det dessverre vanskelig å forhindre, og per dags dato har vi derfor ingen konkret løsning på dette problemet, sier kommunikasjonsrådgiver Thale Brekke i Boligbygg.

Det kommunale foretaket er landets største utleier og forvalter om lag 11.500 boliger fordelt på Oslos 15 bydeler.

40 branner og branntilløp på under to år

De kommunale boligene huser titusenvis av mennesker. De aller fleste konsentrert i indre Oslo øst - bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

VårtOslo har rettet søkelyset mot brannvern og sikkerhetstiltak som kan øke tryggheten for beboerne i kommunale gårder, etter mange branner i Boligbyggs eiendommer.

Den hittil siste registrerte i et større boligkompleks mellom Nordkappgata, Kyrre Grepps gate og Haarklous plass på Torshov.

Fra 2020 og til dags dato har Boligbyggs kommunale gårder vært utsatt for brann innpå 40 ganger.

Det kommunale boligkomplekset i kvartalet mellom Haarklous plass, Kyrre Grepps gate og Nordkappgata har flere porter, 17 oppganger og 148 boenheter. Ingen av portene er låsbare.
Det kommunale boligkomplekset i kvartalet mellom Haarklous plass, Kyrre Grepps gate og Nordkappgata har flere porter, 17 oppganger og 148 boenheter. Ingen av portene er låsbare.

Gårdsrom er ikke offentlig åpent område, selv om utleier av eiendommene er et kommunalt foretak, i dette tilfelle Oslo kommune. VårtOslo har bedt om intervju med Boligbygg, men det kommunale foretaket vil kun svare på spørsmål skriftlig, og begrunner det med at kommunikasjonsavdelingen er henvist til å samle inn informasjon fra mange ulike enheter innenfor foretaket, og at én enkelt kilde ikke kan gi tilstrekkelig presise og utfyllende svar på det avisa ber om.

— Hvordan vurderer Boligbygg det at portrom/gårdsrom ikke kan låses - ut fra sikkerhet, trygghet, herunder brannvern?

— Boligbygg har prøvd med låser på portene inn til gårdsrommene tidligere, uten at dette har fungert, skriver Boligbyggs kommunikasjonsrådgiver Thale Brekke i en epost til VårtOslo.

— Har gode rutiner og ekstra bemanning

— De fleste gårdsrom i byen er sikret med låsbare porter, kameraer og/eller alarmer, men Boligbygg mener at det ikke har noen hensikt for beboere i kommunale leiegårder?

— Kameraovervåkning er å anse som et inngrep i personvernet, og det må foreligge tungtveiende grunner for å rettferdiggjøre et slikt tiltak, skriver Brekke.

— Hvorfor er ikke stadige og gjentatte lovbrudd og branntilløp tungtveiende grunner?

— At det potensielt kan oppstå noe kriminelt på et tidspunkt i fremtiden veier ikke opp for overvåkning av våre beboere, framholder Thale Brekke.

Ett titalls beboere ble evakuert da det brant på dette loftet på Haarklous plass 7 natt til 14. september. En mann i 20-årene er siktet for ildspåsettelse.
Ett titalls beboere ble evakuert da det brant på dette loftet på Haarklous plass 7 natt til 14. september. En mann i 20-årene er siktet for ildspåsettelse.

— Vi har gode rutiner og vaktordninger, med ekstra bemanning om nødvending. Og vi har flere steder implementert, eller planlagt for, elektroniske låssystemer, skriver Thale Brekke.

Men heller ikke digitale løsninger er innrettet slik at portene inn til gårdene er ment å bli låsbare. Elektroniske nøkkelsystemer gjelder dørene til oppgangene i bygårdene.

— Vi håper at de elektroniske nøkkelbrikker vil bidra til at færre uvedkommende tar seg inn i eiendommene, slik erfaringen tilsier der de allerede er på plass, sier Boligbyggs kommunikasjonsrådgiver.

Tør ikke stå frem og fortelle om utrygt bomiljø

— Våre driftsansvarlige i området opplyser at det stadig blir puttet sneiper og tyggegummi i dørlåsene. Det hindrer at dørene smekker igjen. Securitas og bomiljøvakten er kjent med problemet og sjekker dette ved sine rutinemessige besøk. Avvik blir fortløpende tatt hånd om og reparasjoner blir bestilt, opplyser Thale Brekke.

VårtOslo har de siste ukene snakket med beboere og naboer, spesielt i kommunale i bygårder i bydel Sagene. Så langt har ingen villet fortelle noe til avisa under fullt navn. Men med løfte om anonymitet kommer enkelte på glid:

— Få eller ingen her ønsker å fortelle noe som helst om bomiljøet, av frykt for både egen sikkerhet og for å slippe bråk og ubehageligheter, både med andre beboere, naboer eller for den saks skyld med utleier Boligbygg, sier en beboer.

Flere leiligheter trenger rehabilitering etter loftsbrann og sterk røykutvikling i midten av september.
Flere leiligheter trenger rehabilitering etter loftsbrann og sterk røykutvikling i midten av september.

Dørene står ofte ulåst til oppgangene, det er stadig innbrudd, og som en beboer gjennom flere tiår sier:

— Jeg har selv jagd rusede personer og uvedkommende ut fra både loft, kjeller og i oppgangen der jeg bor.

Hen forteller om forsøpling, rus, uro og bråk. Og sier det har vært sånn i årevis.

VårtOslos ved flere besøk siden i sommer sett oppbrutte låser, ødelagte dører preget av tidligere innbrudd, skader på calling- og ringeapparater, vinduer som ikke lar seg lukke og andre sikkerhetsmessige utfordringer.

Mener elektronisk låsing med kort er løsningen

Boligbyggs kommunikasjonsrådgiver Thale Brekke.
Boligbyggs kommunikasjonsrådgiver Thale Brekke.

I tillegg er det flere steder mangelfullt brannsikringsutstyr, ansamling av søppel og skrot i boder på loft og i kjellere.

Det er alminnelig kjent av mange beboere tilhører sårbare og utsatte grupper, som risikerer å bli ytterlige eksponert for belastninger. Noe også Boligbygg erkjenner og understreker at det brukes mye ressurser på sikring av bomiljø.

— Utenom arbeidstid er Securitas til stede, også på nattestid, for å bortvise uvedkommende i eiendommene. For å forebygge innbrudd på loftet har vi satt inn forsterkede stålrør, skriver kommunikasjonsrådgiver Brekke i Boligbygg til VårtOslo.

— Med det nye nøkkelsystemet får vi bedre kontroll over besøkende i eiendommene, og vi kan styre at beboere bare kommer seg inn på områder som de har behov for. Slik som hoveddør og kjeller, skriver Brekke

— Med automatisk låsing av kjeller og loft, håper vi å forhindre ytterligere innbrudd og tyveri - slik vi har erfaring fra i andre eiendommer, påpeker kommunikasjonsrådgiver Thale Brekke i Boligbygg, som også opplyser at det skal være installert automatiske brannvarslingsanlegget i alle Boligbyggs eiendommer.

Powered by Labrador CMS