— Hagegata 30 er aktuell for utprøving av ett eller flere bokonsepter, uttalte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i november 2019.
— Hagegata 30 er aktuell for utprøving av ett eller flere bokonsepter, uttalte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i november 2019.

Endelig skjer det noe i kommunalt forfalne Hagegata 30 på Tøyen torg

Bygården på Tøyen torg har stått skammelig tom i åtte år og begynt å forfalle. Først nå vet Oslo kommune hva de vil bruke den til.

Publisert

Hagegata 30 med seks etasjer ble bygd på Tøyen Torg i 1973. Grunnplanet i den kommunale bygården er en næringsetasje med utadrettet virksomhet mot torget. Over der ligger det 50 leiligheter.

Leilighetene har stått tomme siden 2014 og bærer preg av forfall. Men nå ser det ut til at den svært stemoderlige kommunale behandlingen endelig gir sentrumseiendommen et håp, ifølge Estate nyheter.

Kan bli 47 leiligheter

Ifølge en anmodning om forhåndskonferanse går det frem at kommunale Oslobygg planlegger å rehabilitere og bygge om boligetasjene. De ser for seg opptil 47 leiligheter og ramser opp hva som bør gjøres:

• Ombygging/sammenslåing av enkelte boenheter til fellesarealer for beboerne.

• Restaurering og utskifting av fasade og balkonger.

• Oppgradering av felles utearealer.

• Utredning av mulighet for solceller på tak, alternativt felles takterrasse.

Mange har irritert seg over at bygården står tom. Her fra en aksjon, gjennomført av Rødt i Gamle Oslo.
Mange har irritert seg over at bygården står tom. Her fra en aksjon, gjennomført av Rødt i Gamle Oslo.

Vil utvide boligpolitikken

Planene legger nå opp til en kombinasjon av etablererboliger og kommunale boligtilbud. En slik kombinasjon skal gjøre det lettere for kommunen å oppnå en mer blandet beboersammensetning ved bosetning av vanskeligstilte grupper.

Det går også frem at byrådet ønsker å utvide boligpolitikken for at grupper som ikke kvalifiserer for kommunale boligsosiale virkemidler og som har vansker med å komme inn i eiermarkedet, også skal kunne sikres tilgang til egnede boliger og stabile boforhold.

Oslobygg ser for seg å sende søknaden om tiltak i desember 2022.

Powered by Labrador CMS