Blokka i Blindernveien 6 skal inneholde boliger til rundt 320 studenter, og en barnehage. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter/Rodeo arkitekter
Blokka i Blindernveien 6 skal inneholde boliger til rundt 320 studenter, og en barnehage. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter/Rodeo arkitekter

Parkeringsplassen i Blindernveien skal bli til studentboliger og barnehage

Bystyret har vedtatt nytt bygg på oversiden av Marienlystparken. Studentblokka i Blindernveien 6 blir tolv etasjer på det høyeste.

Publisert

Rett før jul vedtok bystyret å omregulere Blindernveien 6 fra kontor, undervisning og barnehage til boliger og barnehage. Arbeidet med omreguleringen startet allerede i 2014, skriver Nordre Aker Budstikke.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) eier størsteparten av tomta. Oslo kommune eier en liten del av planområdet.

Dyrvik Arkitekter og Rodeo arkitekter foreslår, på vegne av SiO, å bygge et studentboligbygg med en U-formet base på fem etasjer med et høyere parti på sju etasjer mot øst, og et tårn på tolv etasjer i vest. Det vil bli boliger til omtrent 320 studenter, og en barnehage. Barnehagen skal ligge i en sørvendt underetasje med utearealer i sør. Boligene har utearealer på lokk mot sørvest og felles takterrasse.

Møtte stor motstand

I det opprinnelige forslaget fra SiO ønsket de to tårn på 11 og 13 etasjer. Plan- og bygningsetaten mente dette ble for høyt, og forslaget er justert ned.

Se også: – Plan- og bygningsetatens forslag til nye studentboliger på Vulkan florerer av feil

Det første forslaget møtte til dels stor motstand, og det kom inn 120 protestbrev, blant annet fra velforeninger og naboer i området. Bekymringene dreide seg blant annet om høyden på bygget, og at det kunne reflektere støy til omkringliggende boliger.

Bystyrevedtaket har klagefrist 19. februar. Mer om planene kan leses i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Her kan du se alle dokumentene i saken.

Powered by Labrador CMS