Oslofjordens Friluftsråd ønsker at de tradisjonelle hytteøyene, som Nakholmen, skal bli mer åpne for allmennheten. Foto: Knut-Arve Simonsen / flickr.com
Oslofjordens Friluftsråd ønsker at de tradisjonelle hytteøyene, som Nakholmen, skal bli mer åpne for allmennheten. Foto: Knut-Arve Simonsen / flickr.com

Friluftsrådet vil gjøre Oslos hytteøyer mer tilgjengelige. To planforslag strides om veien videre

Publisert

Rekordmange har besøkt osloøyene i sommer. Nå mener Oslofjordens Friluftsråd de tradisjonelle hytteøyene må gjøres mer tilgjengelige for deg og meg.

I 19 år har Oslo kommune arbeidet med en ny reguleringsplan for hytteøyene Bleikøya, Nakkholmen og Lindøya. I disse dager gjør kommunen siste finish på arbeidet, og tidligere denne måneden var byutviklingskomiteen i bystyret på befaring på øyene.

  • Oslofjordens Friluftsråd (OF), er en sammenslutning av flere interesseorganisasjoner og kommunene og fylkene rundt Oslofjorden, og det største friluftsrådet i Norge.
  • Rundt 1,5 millioner mennesker bor i OFs 31 medlemskommuner.
  • OF ble opprettet i 1933.
  • OF har ansvar for store områder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten.
  • OF er etter hvert blitt en stor grunneier for flere attraktive friområder omkring Oslofjorden, bl.a. Moutmarka i Tjøme kommune. Totalt er over 20 000 dekar friområder gjort tilgjengelig gjennom OFs arbeid.
  • Kilde: Wikipedia

Oslofjorden Friluftsråd er svært opptatt av at den nye reguleringsplanen må bedre tilgangen til øyene også for de som ikke har hytte der. I en høringsuttalelse påpeker rådet at øyene er relativt lite benyttet av folk som ikke eier hytter der.

— En viktig årsak er manglende informasjon, manglende sanitæranlegg for allmennheten og privatisering av områdene. Privatiseringen gjør at folk føler seg mindre velkomne, sier seniorrådgiver i friluftsrådet, Kjetil Johannessen.

Dette er en trend rådet håper det pågående reguleringsarbeidet kan få en slutt på.

Lindøya vest. Foto: Kyrre Songstad Seim
Lindøya vest. Foto: Kyrre Songstad Seim

Ønsker åpnere øyer

— Lindøya, Nakkholmen og Bleikøya er svært viktige i friluftssammenheng for folk i Oslo og indre Oslofjord. Av den grunn ønsker vi at øyene skal framstå som åpne og attraktive for alle. Den nye reguleringsplanen bør inneholde tiltak som sikrer en slik åpenhet, sier Johannessen.

Ønsket om å gjøre småøyene mer tilgjengelige for allmennheten kommer, ikke minst, som et resultat av at Langøyene skal stenges i to år. Samtidig er Hovedøya i ferd med å nå et tak når det gjelder antall besøkende.

Vurderer å flytte 17 hytter

To ulike planforslag strides om veien videre. Et av tiltakene som vurderes for å bedre åpenheten på øyene er å pålegge flytting av hytter på øyene. Her er det store forskjeller mellom planforslagene og antallet hytter de mener må flyttes.

Forslaget fra plan- og bygningsetaten innebærer flytting av 17 hytter, mens forslaget fra byrådet innebærer flytting av kun én hytte.

Seniorrådgiver i Oslofjordens Friluftsråd, Kjetil Johannessen, ønsker å gjøre hytteøyene mer tilgjengelige for publikum. Foto: Oslofjordens Friluftsråd
Seniorrådgiver i Oslofjordens Friluftsråd, Kjetil Johannessen, ønsker å gjøre hytteøyene mer tilgjengelige for publikum. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

— Ved å flytte hytter, som anbefalt av plan og bygg, vil øyene gjøres langt mer attraktive for ferdsel og rekreasjon. Som vi påpekte under befaringen, er det flere oslofjordkommuner som har god erfaring med å tilby erstatningstomter i nærområdet, sier Johannessen.

Ønsker å fjerne private brygger

Internt i kommunen strides det også om hva som skal gjøres med private brygger, som innskrenker fri tilgang til strandsonen på øyene.

Her ønsker plan og bygningsetaten at private enkeltbrygger, som begrenser tilgangen til strandsonen, bør fjernes før det etableres nye offentlige bryggeanlegg. Byrådet, på sin side, mener enkeltbrygger på Lindøya kan bevares, om de merkes som badebrygger.

Friluftsrådet støtter plan- og bygningsetatens forslag om å samle båtene i et eller flere fellesanlegg, framfor å tillate private enkeltbrygger.

— For oss er det viktig, for å sikre alle en tilgang til strandsonen på øyene, at båter samles i felles anlegg og ikke spres på mange enkeltbrygger. Fra andre tilsvarende steder langs fjorden har vi  svært gode erfaringer med å samle båtene i slike fellesanlegg. Dette bidrar både til å rydde opp i strandsonen og sikre tilgangen til den, sier Kjetil Johannessen.

Negative til innlagt vann og kloakk

Et av de store stridsspørsmålene i planprosessen ser ut til å bli øyboernes ønske om å knytte seg til det kommunale vann- og kloakknettet. Byrådet ønsker ikke noe absolutt forbud mot en slik tilkobling, mens plan og bygg mener dette ikke må tillates.

Johannessen støtter fullt ut standpunktet til plan og bygg om å forby innlagt vann og kloakk på hytteøyene.

— Om en legger vann og avløp til de 600 hyttene på de tre øyene, kan dette føre til stor skade på vegetasjon og terreng. Øyene har flere områder med verneinteresser og rødlistede arter som det er viktig å bevare. Vi har tidligere sett uheldige konsekvenser av sprengningsarbeider på øya Nordre Langåra i Asker for å fremføre vann og avløpsledninger. Anleggsarbeidene skapte store naturødeleggelser, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS