Disse hyttene på Lindøya blir, etter bystyrets vedtak, høyst sannsynlig ikke tvangsflyttet. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Disse hyttene på Lindøya blir, etter bystyrets vedtak, høyst sannsynlig ikke tvangsflyttet. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Bekymrede øyboere kan puste lettet ut. Ikke 17, men én enslig hytte må tvangsflytte på Nakholmen

Publisert

Bystyret i Oslo bestemte onsdag at bare én hytte må flyttes på Nakholmen. Hytteboerne får også legge inn vann og kloakk. Saken er likevel ikke avgjort.

Med gårsdagens vedtak betyr dette at bare en hytte på Nakholmen vil bli tvangsflyttet. Hadde bystyret gått for forslaget fra plan- og bygningsetaten ville hele 17 hytter ha blitt flyttet mot eiernes vilje

Det vedtatte forslaget vil også sørge for at rundt 150 hytter blir vernet og kan dermed ikke bygges om. Samtidig vil hytteeierne på Lindøya, Bleikøya og Nakkholmen på sikt gis mulighet til å koble hyttene til det kommunale vann- og kloakknettet.

Endelig mot en reguleringsplan

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MdG), er svært fornøyd med at en 20 års lang reise mot en reguleringsplan for øyene, nå ser ut til å nærme seg en avgjørelse.

—  Det er veldig godt at vi nå kan se slutten på denne sagaen. Reguleringsplanen vil gjøre øyene enda mer attraktive, også for dem som ikke har hytter der, sier hun til VårtOslo.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MdG). Foto: Miljøpartiet de Grønne
Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MdG). Foto: Miljøpartiet de Grønne

Vedtaket i bystyret er et langt steg mot en godkjent reguleringsplan. Den eneste haken er at fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelser. Fylkesmannen mener reguleringsplanen ikke på en god måte ivaretar allmennhetens lovpålagte adgang til strandsonen på de tre øyene.

Vage innsigelser fra fylkesmannen

Overfor VårtOslo uttrykker byråden en viss forundring over innsigelsen fra fylkesmannen. Hun mener den både er uklar og lite konkret når det gjelder hvilke forhold fylkesmannen ikke er fornøyd med.

— Vi håper nå det sterke signalet fra bystyret om at dette er den løsningen vi ønsker vil føre til at departementet ser bort fra innsigelsene fra fylkesmannen, sier Marcussen.

Hos fylkesmannens miljøvernavdeling mener de det aldri har vært noen tvil om hvor de står i saken.

— I vår innsigelse har vi vært opptatt av å sikre større friområder og økt tilgjengelighet for allmennheten på øyene, sier seksjonssjef for naturforvaltning, Ellen Lien, til VårtOslo.

Møtes til mekling

Lien sier at fylkesmannen, på lik linje med forslaget fra plan- og bygningsetaten, ønsket å flytte noen flere hytter enn hva som ble vedtatt av bystyret onsdag.

Etter bystyrets vedtak og fylkesmannens innsigelser, vil partene nå møtes til mekling for å forsøke å komme fram til et resultat alle parter kan leve med. Lykkes man ikke i meklingen, blir saken oversendt kommunal- og moderniseringsdepartementet for en endelig avgjørelse. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når et eventuelt resultat vil foreligge.

- Ingen hytter burde rives

Til tross for at et nærmest samstemt bystyre, med unntak av Rødt, gikk inn for byrådets forslag til reguleringsplan, var det ikke bare ros å høste. Flere mente det burde være unødvendig å flytte én eneste hytte.

— Det er flott å ha ha fått vedtatt en reguleringsplan. Vi mener likevel det burde være mulig å unngå flytte en hytte som har stått på Nakholmen i mange år, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

PS: I en tidligere versjon av denne teksten, skrev vi feilaktig Lindøya i stedet for Nakholmen. Vi beklager.

Powered by Labrador CMS