– Våre fast ansatte har fått tilbud om å søke gavepensjon og sluttvederlag. De har også et tilbud om rådgivning hos en ekstern karriereveileder og pensjonsrådgivning. Vi ønsker å støtte de berørte så godt som mulig, uttaler administrerende direktør Geir Bergkastet.
– Våre fast ansatte har fått tilbud om å søke gavepensjon og sluttvederlag. De har også et tilbud om rådgivning hos en ekstern karriereveileder og pensjonsrådgivning. Vi ønsker å støtte de berørte så godt som mulig, uttaler administrerende direktør Geir Bergkastet.

Må nedbemanne med 25 årsverk og kutte 40 millioner: – Trist at vi må la dyktige medarbeidere gå

Alle ansatte tilbys å søke om sluttpakke ved Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika.

Publisert

– Det er beklagelig og trist at vi må la dyktige medarbeidere gå. Vi håper å unngå oppsigelser og løse dette med frivillige sluttpakker, samt å ikke erstatte åpne stillinger der det er mulig, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i en pressemelding.

Før sommeren fikk de ansatte ved den statseide institusjonen som de siste 15 årene har holdt hus i det Snøhetta-tegnede operahuset i Bjørvika, på Kirsten Flagstads plass 1, beskjed om den økonomiske situasjonen Den Norske Opera & Ballett nå befinner seg i. Da ble det også skissert en spareplan, ifølge pressemeldingen.

Intet mindre enn 40 millioner kroner må kuttes når det kommer til Operaens kostander. Halvparten gjennom reduserte drift- og produksjonsbudsjett – resten gjennom lavere bemanning og lønnskostnader.

Mørke skyer truer over Operaen i Oslo. Institusjonen befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon.
Mørke skyer truer over Operaen i Oslo. Institusjonen befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon.

Berører alle ansatte

Forslaget til reduksjon blant bemanningen, berører alle ansattgrupper – både de som jobber administrativt og med teknisk produksjon og sceneavvikling, i tillegg til de kunstneriske kompaniene. Også antallet lederroller skal vurderes, og det legges opp til reduksjon også her.

Geir Bergkastet er administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett.
Geir Bergkastet er administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett.

– Våre fast ansatte har fått tilbud om å søke gavepensjon og sluttvederlag. De har også et tilbud om rådgivning hos en ekstern karriereveileder og pensjonsrådgivning. Vi ønsker å støtte de berørte så godt som mulig. Vi har involvert tillitsvalgte tidlig, og har hatt en tett dialog med dem i denne prosessen, utdyper den administrerende direktøren.

Den økonomiske kristen som fører til både budsjettkutt og nedbemanning kommer til tross for at publikum har vendt tilbake til Operaen etter koronatiden, ifølge den administrerende direktøren.

Ikke grunnet publikumssvikt

– Publikum har i stor grad kommet tilbake etter pandemien, vi har full drift og er fornøyde med besøkstallene, men vi ser fremover at kostnadene våre øker mer enn inntektene, og det er begrenset hvor mye vi kan øke billettprisene, forklarer Bergkastet.

Økte kostander knyttet til vedlikehold av selve operahuset og tekniske installasjoner samt økte pensjonskostnader, pekes på som sterkt årsaksmedvirkende faktorer. At vi som samfunn nå befinner oss i en dyrtid med økte kostander i alle ledd, kommer på toppen av det hele.

– Selv om Den Norske Opera & Ballett mottar et betydelig offentlig tilskudd, har lønns- og prisveksten over mange år ikke blitt fullt kompensert. Det har gitt en underdekning som må løses gjennom kostnadsreduksjoner, fortsetter Bergkastet.

– Fortsatt høyt internasjonalt nivå

– Vi styrer mot et planlagt underskudd i 2023. Denne situasjonen vil bli verre for hvert år hvis ikke vi tar nødvendige grep nå, legger han til.

Videre påpekes det at det arbeides for at sparetiltakene ikke skal gå utover institusjonens kunstneriske ambisjoner.

– Det har vært viktig for oss å finne en løsning på den økonomiske situasjonen som ikke går utover publikumstilbudet. Vi skal fortsatt lage opera og ballett på et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå, avslutter den administrerende direktøren.

Powered by Labrador CMS