90 prosent av Oslos drikkevann kommer fra Maridalsvannet. Men settes vannet ut av spill blir Oslo tørrlagt på bare noen få timer. 635.000 mennesker i hovedstaden har ingen reserveløsning for rent vann. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .
90 prosent av Oslos drikkevann kommer fra Maridalsvannet. Men settes vannet ut av spill blir Oslo tørrlagt på bare noen få timer. 635.000 mennesker i hovedstaden har ingen reserveløsning for rent vann. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

Åpent brev til byråd Lan Marie Nguyen Berg om valg av reserve vannforsyning

Ville det ikke være bedre om kommunen la en vannledning fra Fornebu til Oslo enn å sprenge tunnel fra Holsfjorden?

Publisert

Sikkert vann for Oslo er en nødvendighet som har vært neglisjert lenge, og det var positivt da miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) meldte om en løsning i august 2017.

Multiconsults forprosjekt og reguleringsplan ble presentert av kommunen i fjor og estimert til 8,53 milliarder. Nå er dette anslaget hevet til ti milliarder.

Med Multiconsults stortingsgarasje og politikernes innblanding friskt i minne, vil prisene raskt kunne bli høyere. Sprengningsarbeidet vil kunne behøve justeringer som bokstavelig talt ryster halve Oslo, med tunneler fra Holsfjorden i Buskerud, til Ullevål, Rodeløkka og Sagene.

En foreldet løsning

Kjære Byråd Robert Steen, hva er kostnadsestimatet nå? Hvor mye vil månedsavgiften pr. husstand bli når det er ferdig?

Fagfolk med erfaring i vannforsyning til byer nevner at ledning i sjø, vil kunne koste halvparten. Oslo kan få mye infrastruktur for fem milliarder, for eksempel dersom vannledningen går fra Holsfjorden til Sandvika. Og videre derfra med vannledning til Fornebu og Oslo. Ble dette alternativet vurdert av byråden for miljø og samferdsel?

Er kommunens plan en foreldet løsning? Det går mye raskere å senke rør i vann enn å sprenge seg vei i fjell. Vil byrådet utrede dette alternativet?

Viktige momenter er utelatt

Flere kostnader er ikke utredet og mangler i kommunens Multiconsult-prosjekt:

* Tapet av natur og friområder, for eksempel på Makrellbekken, Huseby, Sollerud og deler av Oslo sentrum.

* Helsekostnader for beboere rundt tunnelene til Vestre Aker, Sagene, Frogner og Ullern.

* Økt forurensing i sentrale byområder, ring 3 og dumping av én million tonn masse.

Vil dette bli utredet før planen vedtas?

Fare for økonomisk misbruk

Vi vil alle det beste for Oslo. Men min bønn om innsyn er avvist og «unntatt fra offentligheten». En konsekvensanalyse som viser at det valgte alternativet er til samfunnets beste, kan jeg ikke se.

Når offentligheten er fratatt innsyn, hvordan sikrer du prosjektet mot misbruk? Folk er villige til å ofre for felleskapets beste. Men er de beste løsningene valgt her? Jeg håper byråden kan gi noen svar.

Powered by Labrador CMS