Den nye sjefen for Oslo universitetssykehus sies å ha ledet Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål på en forbilledlig måte. Foto: Privat
Den nye sjefen for Oslo universitetssykehus sies å ha ledet Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål på en forbilledlig måte. Foto: Privat

Ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Beskrives som varm og klok

Bjørn Atle Bjørnbeth (57) er ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, har et samlet styre besluttet. Han tiltrer i stillingen 3. februar.

Publisert

Bjørnbeth er utdannet gastrokirurg og kommer fra stillingen som seksjonsleder ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling.

I 2013 ble han tildelt Legeforeningens lederpris.

Varm og klok leder

I forbindelse med prisutdelingen ble det uttalt at Bjørnbeth på en «forbilledlig måte evnet å lede Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål samtidig som han har fått legene som er overført fra Aker universitetssykehus til å bli innlemmet og hørt i avdelingen på en god måte. Bjørnbeth er en stillfarende, varm og klok leder».

Det ble videre sagt at: «Han er klar over hvor viktig det er at medarbeiderne vet at de gjør en god jobb og at det betyr noe at de stiller. Mange av sykepleierne har lang reisevei, de har ikke spesielt høy lønn, men de har en faglig stolthet og gjør jobben på utmerket. Som leder klarer han å se hva dette gjør for tilbudet til pasientene. Dette tverrfaglige arbeidet skaper resultater».

Stolt over jobben

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten og gleder meg til å gå i gang med jobben, sier Bjørnbeth.

Den største oppgaven i årene som kommer, blir realisering av planene for Nye Oslo universitetssykehus, mener han.

Bjørn Erikstein gikk av som direktør ved Oslo universitetssykehus i juni etter at ansatte varslet at de ikke lenger hadde tillit til ham.