– Mange nordmenn vet ikke at stekeformer skal sorteres med glass- og metallavfall. Bare husk å skylle eller tørke ut av formen først. Foto: Johnny Syversen
– Mange nordmenn vet ikke at stekeformer skal sorteres med glass- og metallavfall. Bare husk å skylle eller tørke ut av formen først. Foto: Johnny Syversen

Full forvirring blant oslofolk om hvordan stekeformene som følger med fisk og kjøtt skal kildesorteres

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsmangel fører til at oslofolk sender mer enn halvannen million aluminiumsformer til forbrenningsovnene hvert år.

– Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, såfremt de ikke er tilgriset av matrester. Er de tilgriset, bør de skylles ut av før de sorteres. Så enkelt er det, sier Bjarte Grostøl, styreleder i Norsk Metallgjenvinning. Selskapet drifter returordningen for metallemballasje i Norge.

Kun én av seks gjør det riktig

Bare 16 prosent av folk i Oslo kildesorterer stekeformen korrekt, viser en landsdekkende måling Kantar TNS har gjort for Grønt Punkt Norge. Det gjør oslofolk i særklasse dårligst til å kildesortere denne avfallstypen. Over seks av ti kaster i stedet formen i restavfallet som går til forbrenning, viser målingen. 15 prosent oppgir at de ikke kjøper produkter som kommer med stekeformer.

– På landsbasis forbruker vi hvert år om lag 19 millioner store og 51 millioner mindre aluminiumformer, som leverpostei og kattemat. Til sammen utgjør dette omlag 670 tonn emballasje, forteller Grostøl i en pressemelding.

– Det skorter på kunnskapene

Han påpeker at nordmenn jevnt over er flinke og samvittighetsfulle når det kommer til avfallssortering.

Bjarte Grostøl, fra Norsk Metallgjenvinning, tror nordmenn ikke helt vet hvordan de skal kildesortere stekeformer. Foto: Privat
Bjarte Grostøl, fra Norsk Metallgjenvinning, tror nordmenn ikke helt vet hvordan de skal kildesortere stekeformer. Foto: Privat

– Over ni av ti nordmenn oppgir at de kildesorterer metallemballasje, så vi vet at viljen til å være miljøvennlig er der. Konklusjonen må derfor være at det skorter på kunnskapene om gjenvinning av stekeformer. Dermed går mye verdifull aluminium i restavfallet og til spille, ifølge Grostøl.

Omkring 75 prosent av aluminiumen som noensinne er produsert gjennom historien, er fortsatt i bruk. Ifølge Hydro kan aluminium resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet. Man kan lage 20 nye stekeformer av omsmeltet aluminium for den energien det krever å produsere én stekeform ved hjelp av råstoffet aluminium.

Unge bør lære av besteforeldre

På landsbasis avdekker målingen til TNS et klart aldersskille når det gjelder kildesorteringskunnskaper. Mens hele 43 prosent av de over 60 år legger stekeformene i metallinnsamlingen, er det bare 14 prosent av personer under 30 år som kildesorterer dette avfallet riktig.

– Vi pleier å si at gode miljøkunnskaper og respekt for naturen har en naturlig plass i barneoppdragelsen. Tallene viser at det er en god del yngre mennesker som med fordel kunne lære litt av foreldrene og besteforeldrene sine når det kommer til kildesortering og gjenvinning, sier Grostøl.