Lærere og rektorer er frustrerte over at den viktige oppfølgingen av unge kriminelle elever svikter ved Etterstad videregående skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Lærere og rektorer er frustrerte over at den viktige oppfølgingen av unge kriminelle elever svikter ved Etterstad videregående skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Rektoren min purret 11 ganger for å få politiet på banen. I dag har han purret enda flere ganger

Publisert Sist oppdatert

Det forebyggende arbeidet fra politiet svikter, mener Etterstad videregående. Skolen er en av åtte i Oslo med en opphopning av elever som har begått kriminelle handlinger.

For noen dager siden signaliserte yrkesfaglærer og spesialpedagog Mette Larsen at nok var nok. Hun skrev følgende status på Facebook-veggen sin:

«Jo i dag tenker jeg på at det er mange uker siden jeg fortalte at min rektor hadde purra 11 ganger for å få politiet på banen på Etterstad vgs. Altså politiet som gikk ut med brask og bram i media i sommer og proklamerte at de skulle følge opp de mest kriminelle ungdommene under 18 år. De har visstnok et oppfølgingsprogram, og vi på skolen så fram til et samarbeid om dette. I dag har han purra enda flere ganger, og forrige uke så skulle det være et møte. Men da ringte politikontakten og sa at det ikke var noen vits for hun skulle slutte dagen etter. Rektor sa da at " da kommer det vel en annen" Ja kanskje det var svaret. Etter det har vi ikke hørt noe mer. Er det dette som heter spill for galleriet?»

– Politiet: Vi har et tett og godt samarbeid

Uttalelsen står ikke helt i stil med politiets egne erklæringer om behovet for innsats opp mot unge, kriminelle gjengangere.

Janne Birgitta Stømne. Foto: Oslo handelsstands forening
Janne Birgitta Stømne. Foto: Oslo handelsstands forening

Ved skolestart, i august, slo politiinspektør Janne Birgitta Stømner fast at tverrfaglig samarbeid var helt avgjørende for å kunne iverksette gode og riktige tiltak overfor unge gjengangere under 18 år med minst fire straffesaker i synderegisteret.

– Vi har et tett og godt samarbeid og vet godt hvem

Bjarne Asgrimplass, Foto: Privat
Bjarne Asgrimplass, Foto: Privat

de utfordrende elevene er og hvilke utfordringer skolene har, sa Stømner til Dagsavisen.

Men kartet stemmer ikke helt med terrenget, virker det som.

– Vi blir utrygge

Rektoren ved skolen, Bjarne Asgrimplass, bekrefter at de i flere uker har slitt med å få politiet på banen i det forebyggende arbeidet ved skolen. Spesielt er det mangelen på en fast politikontakt som frustrerer.

– Når en viktig samarbeidspartner uteblir, blir vi utrygge. Vi håper det forebyggende arbeidet kommer på plass raskt.

Etterstad videregående skole har knapt 600 elever som tar yrkesfag. Og nesten alle sammen oppfører seg eksemplarisk, oppgir rektoren.

Trenger plan for kriminelle elever

– Ungdommen har aldri vært så bra som nå. Det er nesten ingen som beveger seg mot strømmen lenger. Men vi har to-tre elever som trenger en oppfølgingsplan, og det kan skape mye utrygghet om vi ikke får kontroll på dem. Det er veldig viktig at dette kommer på plass.

En oppfølgingsplan er en plan mellom eleven, skolen, politiet, foreldre og eventuelle andre offentlige instanser. Den skal sette rammer for elevens skolehverdag og ha tydelige mål og tiltak, slik at eleven klarer å fullføre skoleåret.

– For vår skole er det forebyggende arbeidet veldig viktig. Vi har mange sårbare unge ved skolen som balanserer mellom det å være skoleelev og det å bli trukket i andre retninger. Vi trenger politiet for å gjennomføre møter med disse og til å lage en oppfølgingsplan med elever som har startet på en kriminell løpebane, forteller Asgrimplass.

Politiet har samarbeidet tett med Etterstad videregående i en årrekke. Nå svikter samarbeidet. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Politiet har samarbeidet tett med Etterstad videregående i en årrekke. Nå svikter samarbeidet. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Synlig politi er viktig

Han forteller at Etterstad er en av 8-9 videregående skoler i Oslo med en opphopning av elever som har begått kriminelle handlinger. Derfor er synlig politi spesielt viktig.

– Tidligere kunne vi ringe politiet, og de kom ganske raskt. Politiet tok også kontakt med oss om elever som hadde problemer på fritida. Minst en gang hver uke pleide vi kontakt.

Spesielt i forbindelse med skolestart er det kritisk at det forebyggende arbeidet fungerer godt, ifølge rektoren.

– Da må vi fange opp elevene raskt med gode tiltak og en plan. De fleste ønsker faste rammer, et mål og hjelp underveis. Det er ikke noe hokus pokus, men får vi det til, går alt greiere.

Rektoren skryter av at politiet raskt er på pletten om skolen ringer og varsler om en akutt hendelse. Han skryter også av Ungdom mot vold og de fem miljøarbeiderne ved skolen, som gjør en kjempejobb.

Politiet er uenig med rektoren

Geir Tveit, sjef for forebyggende arbeid i Oslopolitiet, er uenig i virkelighetsbeskrivelsen til rektor Asgrimplass.

– Nei, dette stemmer ikke. Vi har jo kjempekontakt med skolen. Muligens har det vært noen misforståelser, men den beskrivelsen til rektoren kjenner jeg meg ikke igjen i.

Han mener ordningen med politikontakt fungerer.

– Skolen har vært heldig i mange år, men dagens verden ikke er den samme som før, sier Tveit.

De andre videregående skolene med spesielt store utfordringer knyttet til vold og kriminalitet er Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud og Kuben.