Her ser vi den planlagte holdeplassen for trikk i Bispegata, mellom Dronning Eufemias gate og Oslo gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Her ser vi den planlagte holdeplassen for trikk i Bispegata, mellom Dronning Eufemias gate og Oslo gate. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Trikken skal flyttes fra Schweigaards gate til Bjørvika. Snart begynner arbeidet

Med trikkeskinner i Bispegata kan trikken endelig flyttes fra Schweigaards gate til Bjørvika. Etter sommeren legges jobben ut på anbud.

Publisert

Den slitne veistubben Bispegata skal forvandles til en "ny" kollektiv- og sykkelgate, ifølge en pressemelding fra bymiljøetaten.

Kun 450 meter gjenstår før byen får en helhetlig trikketrasé fra skinnene som i dag finnes i Dronning Eufemias gate til eksisterende trikkespor i Oslogate, via Bispegata i midten, påpekes det i pressemeldingen.

Strekningen får separate sykkelfelt i begge retninger og universelt utformet holdeplass.

I tillegg skal Oslo torg etableres der middelalderens torg en gang lå, ved Oslo gate.

I september legges jobben ut på anbud. Hvis alt går etter planen skal prosjektet være helt ferdig i mai 2021.

Slutt på trikk i Schweigaards gate

Trikkenettets forbindelse mellom Ekebergbanen og Oslo sentrum går i dag via Schweigaards gate.

Prosjektet handler om at Ruter, Sporveien og Oslo kommune ønsker en omlegging av trikken fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate og Bispegata.

Dronning Eufemias gate er ferdig bygget, mens ny trikketrasé i Bispegata, samt tilkobling til trikkeskinnene i Oslo gate gjenstår. Prosjektet er del av en kommunal plan som skal sørge for at byens trikkestrekninger er klare til å ta i mot de første nye trikkene i 2020.

Bispegata, som i dag er regulert som kollektivgate på strekningen mellom Trelastgate og fram til St. Halvards gate, skal nå endres fra firefelts til tofelts gate med trikk og sykkelfelt.

Dette er prosjektområdet i Bispegata. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Dette er prosjektområdet i Bispegata. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Nordens Pompeii

Samtidig skal Oslo torg skal etableres som et bindeledd mellom de forskjellige middelalderområdene i Gamlebyen, det som av og til kalles Nordens Pompeii. Torget skal ligge i krysset mellom Bispegata og Oslo gate.

— Oslo torg skal gi hele området et stort ansiktsløft. Gjennom etableringen av torget og kollektivgate i Bispegata vil barrierevirkningen reduseres og det tilrettelegges dermed for en positiv utvikling av middelalderbyen. Torget vil skape en flott visuell sammenheng mellom de historiske kulturminnene i området, sier prosjektleder Jessica Bergstrand i bymiljøetaten.

Fremtidens Oslo torg. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Fremtidens Oslo torg. Illustrasjon: Bymiljøetaten

— Oslos flotteste trikketrasé

— Når denne puslebrikken er på plass blir Ekebergbanen trolig Oslos flotteste trikketrasé. Da vil du på kun minutter reise gjennom det moderne Oslo med Operahuset, Lambda og Barcode, til Middelalderparken og Bispegården, før du stiger opp i Ekebergåsen med utsikt over hele byen, sier Bergstrand i bymiljøetaten.

— Det blir godt å komme i gang. I påvente av arbeidet med Follobanen har denne veibiten blitt liggende som en liten øy mellom det spennende som skjer i Bjørvika og de flotte omgivelsene rundt Middelalderparken, sier hun.

Tommelen opp fra Riksantikvaren

Noe av det mest spennende – og utfordrende – blir å bygge ny infrastruktur i et område fullt av kulturminner, ifølge bymiljøetaten.

Disse er det mange av, både over og under bakkenivå. Prosjektet har derfor brukt mye tid på å kartlegge hvilke konsekvenser dette får for anleggsarbeidet og har nå fått grønt lys fra Riksantikvaren.

– Dialogen med Riksantikvaren har vært god og de har støttet våre tanker for området. Vi samarbeider også godt med andre arkeologi- og kulturminnemyndigheter. Det er stor forståelse for hverandres ansvarsområder og felles målsetning om god fremdrift i prosjektet.  Det er mange som ser frem til å se og oppleve nye Oslo torg, sier Bergstrand.

Oslo torg. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Oslo torg. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Stenger ikke

Gata skal være åpen for syklende, gående og kollektivtrafikk gjennom hele anleggsperioden, og skal også fungere som gjennomkjøringsvei når Ekebergtunnellen er stengt.

Det blir stor trafikk av buss, trikk (i Oslo gate), syklende og gående gjennom hele perioden.

Det skal også etableres overvannssystem og nytt vann- og avløpssystem i området.

Powered by Labrador CMS