Hele 11 personer ble skadd etter at trikken kolliderte med en lastebil i krysset Storgata og Hausmannsgate i august. Foto: Foto: Abdurrahim Günaydın
Hele 11 personer ble skadd etter at trikken kolliderte med en lastebil i krysset Storgata og Hausmannsgate i august. Foto: Foto: Abdurrahim Günaydın

Fem personer drept i Oslo-trafikken i 2018. To flere enn i 2017

To syklister, en fotgjenger, en mopedist og en bilfører mistet livet i Oslo-trafikken i 2018. I snitt har det omkommet 4,2 personer i trafikken i Oslo de siste fem åra.

Publisert

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 106 i 2017 til 108 i 2018. Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på vegene i Norge etter 2. verdenskrig. I alt 25 kvinner og 83 menn omkom i trafikkulykker. Det betyr at 77 prosent av de omkomne var menn.

Ulykken, hvor en 48 år gammel mann omkom i en fotgjengerulykke i Schweigaardsgate 27. oktober, var den siste dødsulykken i Oslo-trafikken i 2018. Mannen døde på sykehus etter skadene han fikk da han ble påkjørt.

Myke trafikanter utsatt

Nesten halvparten av dem som blir drept og hardt skadd i byer og tettsteder er gående og syklende. I Oslo er statistikken enda mer nedslående for myke trafikanter. Syklister og gående er involvert i 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i hovedstaden.

Blindsoner er også et sikkerhetsproblem mellom myke trafikanter og tunge kjøretøy. Problemet øker med økt trafikk. I tre av fem dødsulykker i Oslo i 2018 var blindsone tema.

– Det handler om enkle ting som å gjøre seg synlig og se seg for når fotgjengere og syklister skal krysse veien. Samtidig må bilførere la mobilen og andre ting som forstyrrer ligge, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson, i Statens vegvesen.

Store mørketall på sykkelulykker

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan at sykkel, kollektiv og gående skal ta mye av trafikkveksten i Oslo og andre storbyer i årene som kommer. Med bakgrunn i dette har Vegvesenet gjennomført et større utredningsarbeid hvor etaten jobber for å få mest mulig kunnskap om de alvorlige ulykkene med fotgjengere og syklister.

– Utfordringen er å finne nye tiltak for å gjøre det tryggere for myke trafikanter i storbyene, sier Ericsson i en pressemelding.

De siste fem årene har det i snitt skjedd ca. 140 fotgjengerulykker i Oslo hvert år. Sju av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av veg, og mange av disse ulykkene skjer i gangfelt.

I samme periode har det i snitt også skjedd ca. 110 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader. Mange av sykkelulykkene skjer i kryss. Men mørketallene for sykkelulykker er store, og mange personskader blir ikke meldt til politiet.

Gående og syklende bør skilles

Ericsson er opptatt av å legge forholdene bedre til rette for syklister.

– Sammenhengende sykkelveger og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre framkommelighet og gjør det tryggere for syklistene. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange fotgjengere og syklister, sier Ericson.

Selv om antallet trafikkofre går ned, mener Trygg Trafikk at det ikke er grunnlag for å kunne si seg fornøyd.

– Selv om 2018 seiler opp som året med nest lavest antall trafikkofre siden 1947, betyr ikke det at vi er i nærheten av å nå målet. Nasjonal transportplan for 2018-2029 viderefører visjonen om null drepte i trafikken. Skal vi komme dit, krever det ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Powered by Labrador CMS