— Med de midlertidige løsningene som nå praktiseres, bygger man ingen kunstnerisk infrastruktur. Det blir som å rykke tilbake til start annethvert år, sier Sebastian Makonnen Kjølaas.
— Med de midlertidige løsningene som nå praktiseres, bygger man ingen kunstnerisk infrastruktur. Det blir som å rykke tilbake til start annethvert år, sier Sebastian Makonnen Kjølaas.

156 kunstnere står i fare for å miste sine midlertidige atelierer - 86 av dem på Ila pensjonat, som fra sommeren av skal huse ukrainske flyktninger

Ved Ila pensjonat på Alexander Kiellands plass har 86 kunstnere midlertidige atelierer, som bystyret har vedtatt skulle gjelde ut året. Mot slutten av fjoråret ble imidlertid kunstnerne informert om at leieforholdet opphører i juni, da det skal innkvarteres ukrainske flyktninger i bygget: — Prinsipielt er vi imot at man skal sette flyktninger opp mot kunstnere i en by der man har både midler og rom til å huse begge.

Publisert

Ila pensjonat huser 86 subsidierte kunstnere med atelierer. På tampen av fjoråret fikk de beskjed om at leieforholdet deres, som bystyret i utgangspunktet har vedtatt skal være forbeholdt atelierer ut året, opphører i juni.

Bakgrunnen er at den gule, gjenkjennelige bygningen på Alexander Kiellands plass skal brukes til innkvartering av ukrainske flyktninger.

— Prinsipielt er vi imot at man skal sette flyktninger opp mot kunstnere i en by der man har både midler og rom til å huse begge. Det er kritikkverdig at Oslo kommune nesten har hatt ett år på seg til å kartlegge aktuelle bygg for mottak av flyktninger, og så kommer kommunen med et så urealistisk forslag som Ila pensjonat. Vi mener det er uverdig å huse flyktningsfamilier der, sier Sebastian Makonnen Kjølaas, som er styreleder ved Billedkunstnerne i Oslo (BO).

— Blir som å rykke tilbake til start annethvert år

Med henvisning til både Oslo kommunes kunstplan og byrådserklæringen, påpeker Kjølaas at atelierordningen og kunstnerisk infrastruktur er to områder som er tiltenkt å styrkes. Imidlertid har det latt vente på seg, ifølge ham.

Til Tidens ånd sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet, at antall atelierer har økt med 40 prosent etter at han tiltrådte stillingen.

Kjølaas er ikke nevneverdig enig i uttalelsen.

Sebastian Makonnen Kjølaas utenfor Ila pensjonat på Alexander Kiellands plass.
Sebastian Makonnen Kjølaas utenfor Ila pensjonat på Alexander Kiellands plass.

— Det var Rina Mariann Hansen (Ap, red. anm.), som var byråd for kultur før ham, som stod for det. Det er også de samme førti prosentene som nå er på vei til å bli borte på Ila pensjonat og i Myntgata, mener Kjølaas.

Ved de subsidierte atelierene i Myntgata 2, der 70 kunstere har tilholdssted, utløper kontrakten ved årsskiftet. Følgelig er det i alt 156 kunstnere som ikke har blitt forelagt et alternativ.

Til Kunstavisen forklarer Gamal at kunstnere er den eneste yrkesgruppen som har subsidierte arbeidslokaler i Oslo på bakgrunn av at kommunen mener dette er et viktig samfunnsoppdrag.

— Jeg vil arbeide for at vi kan benytte flere midlertidig tomme lokaler til kunstproduksjon, og mener gevinsten ved disse lokalene for Oslo som kunstby er større enn ulempene, sier byråden.

— Kunstnere er ikke den eneste yrkesgruppen som blir subsidiert av kommunen. Det finnes mange både innenfor og utenfor kulturfeltet som drar nytte av kommunal støtte, og det forventer vi at en byråd fra Sosialistisk venstreparti støtter opp om. Med de midlertidige løsningene som nå praktiseres, bygger man ingen kunstnerisk infrastruktur. Det blir som å rykke tilbake til start annethvert år, da kunstnerne må ut igjen når byggene blir aktuelle for annen bruk, lyder Kjølaas' vurdering av situasjonen.

Krever gode og forutsigbare forhold

Steffen Håndlykken, styreleder ved Unge Kunstneres Samfund (UKS), viser også til den nevnte kunstplanen, som han forteller skal sørge for gode og forutsigbare arbeidsvilkår for byens kunstnere.

— Det krever en kraftig økning i antall atelierer, og Kulturetaten må gå bort fra praksisen med uforutsigbare og midlertidige leiekontrakter. Gamal er byråd for kultur, og han må vise at han tar ambisjonene om Oslo som kunstby på alvor, sier Håndlykken.

— Oslo kommune har over 100 tomme bygg og Ila pensjonat er verken tomt eller egnet som mottak, sier Steffen Håndlykken.
— Oslo kommune har over 100 tomme bygg og Ila pensjonat er verken tomt eller egnet som mottak, sier Steffen Håndlykken.

Han legger til at enkelte av kunstnerne på Ila pensjonat kun har vært der noen få måneder etter å ha tilbakelagt en langvarig søknads- og behandlingsprosess.

— Kulturetaten hevder bygget vurderes som mottak for flyktninger fra Ukraina, men Oslo kommune har over 100 tomme bygg og Ila pensjonat er verken tomt eller egnet som mottak, sier Håndlykken.

På en digital underskriftskampanje som har blitt opprettet på Minsak.no, er det 625 personer som har gitt sin tilslutning til oppfordringen om at atelierene ved de to stedene skal bevares og den øvrige atelierordningen styrkes. Kravet for at en sak skal tas opp av byrådet, er 300 signaturer.

— Det viser at det er mange som er engasjerte. Vi kjemper for at Ila pensjonat skal gjøres til en permanent ordning for atelierer. Vi har foreslått at én prosent av bygningsmassen i Oslo kommunes eie settes av til permanente, subsidierte atelier for det visuelle feltet. Det tilsvarer 27.000 kvadratmeter, og som vi mener må til for å gi Oslos kunstnere gode og forutsigbare arbeids- og produksjonsvilkår, avslutter Kjølaas.

Powered by Labrador CMS