Hovedinngangen til nye Kirkens Hus i Gamlebyen. Deler av Oslo Hospital sees til venstre. Illustrasjon: Transborder Studio
Hovedinngangen til nye Kirkens Hus i Gamlebyen. Deler av Oslo Hospital sees til venstre. Illustrasjon: Transborder Studio

Eldgamle Oslo hospital er i ferd med å bli kirkens nye maktsete

Leieprisen i Kirkens hus i Rådhusgata ble for høy for Den norske kirke. Nå planlegges et storstilt prosjekt for å samle kristne organisasjoner i et nytt kirkesenter i Gamlebyen.

Publisert

I flere år har de vært på jakt etter et nytt kontorsted. Leietakerne i Kirkens Hus i Rådhusgata viser nå stor entusiasme for et forslag om nybygg og flytting til Oslo Hospital. En rekke organisasjoner har underskrevet en intensjonsavtale om å leie lokaler i nybygget, ifølge Dagen.

Oslo hospital i Gamlebyen er landets eldste psykiatriske sykehus. Hospitalet ble grunnlagt i 1538 for å pleie fattige og syke. I fjor ble det også UNESCO-listet.

– Kirkehistorien i dette området er helt fantastisk. Vi sier at nå kommer kirken hjem. Restene etter Clemens-kirken ligger rett nedenfor Oslo Hospital. Mariakirken lå i nærheten og fram til reformasjonen var det et fransiskanerkloster på tomten til Oslo Hospital, sier direktør i Clemens Eiendom, Bernt Nordby Skøien, til Dagen.

Slik kan det nye kirkesentrumet se ut innenfra. Illustrasjon: Transborder Studio
Slik kan det nye kirkesentrumet se ut innenfra. Illustrasjon: Transborder Studio

Samler hele 650 arbeidsplasser

Til sammen kan det bli omlag 650 arbeidsplasser i nye Kirkens Hus. Ansvarlig for det nye prosjektet, Clemens Eiendom, har allerede signert en aksjonæravtale med stiftelsen Oslo Hospital (Norges eldste stiftelse).

– De kristne organisasjonene ønsker en sterk felles tilhørighet. Det synes vi er et viktig aspekt ved prosjektet, sier direktøren til Dagen.

– Det er ingen sykehusvirksomhet der nå. Bygningsmassen er nedslitt og trenger full rehabilitering. Det står tomt, og stiftelsen til Oslo Hospital måtte gi stedet et nytt innhold. Med den unike historien og eget kirkebygg, fant de det helt naturlig å melde seg på i konkurransen om å få nye Kirkens Hus, sier Nordby Skøien.

Initiativtaker og kirkeverge, Robert Wright, er fornøyd med at valget falt på Oslo Hospital. Foto: Finn Folke Thorp
Initiativtaker og kirkeverge, Robert Wright, er fornøyd med at valget falt på Oslo Hospital. Foto: Finn Folke Thorp

Riksantikvaren stiller krav

Clemens Eiendom er i dialog med både og Riksantikvaren og Byantikvaren. Prosjektet er foreløpig møtt med positive signaler, men Riksantikvaren var helt klar på at sykehushagen måtte bevares. De mener at den delen av tomten representerer en viktig verdi.

Av den grunn er nybyggene foreslått plassert i sykehusets bakgård. Både sykehushagen, kirkefasaden og sykehusfasaden skal være synlige, som før, fra Ekebergveien.

Initiativtakerne til det nye kirkesenteret er i dialog med Riksantikvaren og Byantikvaren om hvordan å tilpasse det gamle og det nye. Foto: Finn Folke Thorp
Initiativtakerne til det nye kirkesenteret er i dialog med Riksantikvaren og Byantikvaren om hvordan å tilpasse det gamle og det nye. Foto: Finn Folke Thorp

– Deler av bebyggelsen er fredet og det meste er oppført på gul liste. Alt som er knyttet til middelalderen er automatisk fredet. Derfor har Riksantikvaren gjennomført en undersøkelse av grunnen ved hjelp av geo-radar. De skal starte utgravinger denne våren, forteller Øystein Rø, arkitekt og partner i vinnerfirmaet, Transborder Studio, til Dagen.

Prosjektet avventer mulige arkeologiske funn, men geo-scanningen viser ingen strukturer i bakken av vesentlig størrelse, opplyser han.

Oslo hospital i Gamlebyen. Til venstre Gråsteinsbygningen, oppført 1737-39. Til høyre Damehjemmet, oppført 1888. Foto: Mahlum / Wikimedia Commons
Oslo hospital i Gamlebyen. Til venstre Gråsteinsbygningen, oppført 1737-39. Til høyre Damehjemmet, oppført 1888. Foto: Mahlum / Wikimedia Commons
Powered by Labrador CMS