Den gamle krigsskolen skal være forsømt og ha store investeringsbehov. Foto: Oslo Byes Vel
Den gamle krigsskolen skal være forsømt og ha store investeringsbehov. Foto: Oslo Byes Vel

Forsvarsdepartementet vil selge gamle Krigsskolen i Tollbugata 10. Oslo Byes Vel er sterkt imot

Byselskapet foreslår istedenfor å etablere en stiftelse for å bevare den kulturhistorisk viktige eiendommen til allmennhetens beste.

Publisert

Krigsskolen var opprinnelig en gave til Krigsskolen fra Bernt Anker i 1802. Det skal være store investeringsbehov etter mange tiår med forsømt vedlikehold som ligger bak salget, ifølge Oslo Byes Vel.

Militærhospitalet viser vei

«Stiftelsen Gamle Krigsskolen» bør kunne reise midler både fra det offentlige og private til full oppgradering og til fremtidig vedlikehold, mener byselskapet.

Oslo Byes Vel peker på Stiftelsen Militærhospitalet, som har eid og drevet militærhospitalet på Grev Wedels plass siden 1981. Nå har byselskapet satt i gang en underskriftskampanje for bygget.

– I 2024 er det 400-årsjubileum for Christiania og den nye kvadraturbyen etter bybrannen i 1624. Dette er en god anledning til å gjenåpne det viktige gårdsanlegget fullt oppgradert, mener generalsekretær Ole Rikard Høisæther, i Selskabet for Oslo Byes Vel.

– Koster for mye

– Tollbugata 10 er et av Oslos eldste bygg – en bygning med rike tradisjoner og stor historisk og kulturell verdi for forsvarssektoren. Bygget krever nå full rehabilitering, og vi kan ikke forsvare å bruke opp mot 350 millioner kroner til å sette det i stand, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

– Derfor har vi bestemt oss for å selge Tollbugata 10. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er dramatisk endret. Forsvaret må utvikles for å møte disse utfordringene. Derfor må vi prioritere å bruke mest mulig av forsvarsbudsjettet der de gir mest operativ effekt for Forsvaret, sier hun til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS