Til musikken av When the Saints come marching in, blir det blå skiltet avduket. Video: Astrid Des Rosiers / Oslo Byes Vel

Det gamle Bedehuset Betania hedret med blått minneskilt i Nittedalsgata på Kampen

I dag er mange av byens bedehus revet, men ikke alle. Ved Bedehuset Betania på Kampen ønsket folk på Kampen en forening ledet av likesinnede lekfolk, ikke prester. Forkynnelsen av Guds ord sto i sentrum.

Publisert

Betania var et av flere bedehus som ble opprettet i siste halvdel av 1800-tallet i Kristiania. På dette tidspunktet var Kristiania en av Europas raskest voksende byer, og det oppstod nye bydeler hvor innflytterne etablerte seg og utviklet et rikt foreningsliv.

Kristiania lille Indremisjon «Den lille forening for indre mission i Christiania» (Kristiania lille Indremisjon) ble stiftet i 1864. Medlemmene i denne foreningen var rekruttert fra «Broderkretsen» og fra Kristiania Indremisjon.

De ønsket en indremisjonsforening som ikke var ledet av prester, men av lekfolk. Foreningen skulle ha forkynnelse av Guds ord som hovedoppgave. Foreningen bygde sine bedehus i Nittedalgata 8 på Kampen (Betania) i 1877 og i Nordre gate 22 på Grünerløkka i 1915.

En av initiativtakerne til det blå skiltet for bedehuset Betania, Arne J. Eriksen, forteller om Lille indremission i Christiania og bedehusets historie.
En av initiativtakerne til det blå skiltet for bedehuset Betania, Arne J. Eriksen, forteller om Lille indremission i Christiania og bedehusets historie.

Rikt sang- og musikkliv

Tomten i Nittedalsgata 8 ble gitt som gave til Kristiania lille Indremisjon av kirkebygger Hans Andreas Olsen.

Frem til Kampen kirke sto ferdig i 1882, ble det holdt søndagsgudstjenester på Betania. På Betania utfoldet det seg gjennom årene et rikt sang- og musikkliv med kor og hornorkester. I samarbeid med Kampen kirke ble det etablert et daghjem for barn på Betania i 1882.

Mange har møtt opp for å delta i skiltavdukingen, og flere forbipasserende stopper opp for å få det hele med seg.
Mange har møtt opp for å delta i skiltavdukingen, og flere forbipasserende stopper opp for å få det hele med seg.

Til tjeneste for Gud

Bedehusnavnet «Betania» er det nest mest brukte navnet på norske bedehus. Navnet «Betania» uttrykte en programerklæring for bedehuset. «Betania» var navnet på en by langs veien opp til (det nye) Jerusalem.

Det var i denne byen at Maria lyttet til Jesus, Martha tjente for Jesus og Jesus vekket opp Lasarus fra de døde. Slik var det en målsetting at alle som besøkte bedehuset skulle bli gjenfødt, oppbygget og sendt til tjeneste i Guds rike – formet av et personlig fromhetsliv.

Det blå skiltet henger på veggen i Nittedalgata 8.
Det blå skiltet henger på veggen i Nittedalgata 8.

Lagt ned i 1959

Virksomheten på Betania ble nedlagt i 1959 og bedehuset ble solgt. Firmaet City Taktekking A/S har siden tatt vare på bedehuset.

Bedehusvirksomheten ble lagt ned i 1959 og huset ble benyttet til andre formål. Men bygningen står der fremdeles. Og nå er den hedret med et blått skilt, fra Oslo Byes Vel.

De blå skiltene som settes opp av Oslo Byes Vel er med på å markere historien der det skjedde. Det er nå montert over 400 blå skilt i Oslo.

Powered by Labrador CMS