Bydel Frogner vil at elbileierne skal betale for parkering på kommunale plasser. Foto: Ingalill Sandal
Bydel Frogner vil at elbileierne skal betale for parkering på kommunale plasser. Foto: Ingalill Sandal

Bydel Frogner vil ha slutt på gratisparkering for elbiler i områder med beboerparkering

Publisert Sist oppdatert

Et enstemmig arbeidsutvalg i Frogner bydelsutvalg mener byrådet i Oslo bør inkludere elbiler i ordningen med beboerparkering for å garantere parkeringsplasser for bydelens innbyggere.

Den 20. november ble det innført beboerparkering i hele bydel Frogner, med unntak av Bygdøy. Samtidig fjernes deler av gateparkeringen for å gjøre plass til nye sykkelveier.

Per i dag koster beboerparkering 3000 kroner i året. Elbiler parkerer gratis på kommunale plasser, uavhengig av om bilen er hjemmehørende i bydelen eller ikke.

Frogner bydelsutvalg ber nå byrådet inkludere lokale elbiler i beboerparkeringen. De ønsker også å pålegge elbiler som ikke er hjemmehørende i bydelen å betale parkeringsavgift når de parkerer i områder med beboerparkering.

– Meningen med beboerparkering er å gjøre det lettere å parkere på egen gategrunn. Elbilene må også inn i ordningen, så det ikke blir så mye fremmedparkering at hele meningen med beboerparkering bortfaller, sier Lene Løken fra Arbeiderpartiet.

Lavere pris, men ikke gratis

Løken står bak forslaget som ble enstemmig vedtatt tirsdag denne uken. Hun har fulgt med på hvor mange ledige plasser det er i gatene. Enn så lenge er det mulig å få parkert i de fleste kvartaler både på dag- og kveldstid, men hun frykter at det kan endre seg.

Hun er kjapp med å presisere at elbileierne fortsatt skal ha noen fordeler. Arbeidsutvalget i bydelen ønsker lavere pris for elbiler, både for korttids- og beboerparkering. I tillegg trekker hun fram at elbilene også betaler mindre i bomringen. Hun er i utgangspunktet tilhenger av at elbileierne skal få noe igjen for å velge bort diesel og bensin.

– Men på et tidspunkt, når det kommer mange elbiler, vil det være naturlig å avvikle noen av disse fordelene, sier hun.

LES MER: Også på Kampen har det vært konflikter om elbiler og beboerparkering.

– Verden har gått videre

Det har gått fem år siden beboerparkering i Oslo ble vedtatt som prøveordning for første gang. Når systemet rulles ut for fullt i år og neste år, mener Løken tiden er moden for en gjennomgang og evaluering av reglene.

– Det man har sett er at verden har gått videre, blant annet har mange kjøpt elbil. Det er nok noen ting som ikke ble tenkt godt nok gjennom da man lagde vedtektene, avslutter hun.

Byrådskameratene er klar over problemet

Tidligere skrev vi at Andreas Halse, elbilist og Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, er enig i at elbilister bør betale.

— Vi er klar over problemet, sa han.

I tillegg peker han på merknaden de rødgrønne og Venstre i samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret la inn i saken, da de behandlet parkeringssatsene i oktober:

«Komiteens flertall, medlemmene fra A, MDG, V, SV og R ber byrådet være spesielt oppmerksom på ordningen med gratis parkering for elbiler i beboerparkeringsområdene. Beboerparkeringen kan bli undergravd hvis det blir mye fremmedparkering med elbil.»

I en artikkel i Aftenposten legger Halse til at byrådet skal følge med på utviklingen. – På et tidspunkt er det helt naturlig at vi må fase ut denne muligheten. Åpenbart når det blir flere elbiler, men vi har ikke eksakt dato for det ennå, sier Halse til Aftenposten.

Her kan du lese hele det vedtatte forslaget

PARKERING AV ELBILER I BEBOERPARKERINGSOMRÅDE

Beboerparkering er per 20.11.17 innført i hele bydel Frogner, minus Bygdøy. Samtidig fjernes gateparkering i bydelen i forbindelse med etablering av sykkelveier. Dette fører til knapphet på parkeringsplasser. Likeledes fjernes det parkeringsplasser i sentrum i forbindelse med bilfritt byliv. Dette gjør at flere velger å parkere i gangavstand til indre by, slik som i deler av Frogner bydel.

En av hensiktene med å innføre beboerparkering, er å redusere fremmedparkering og gjøre det lettere for bydelens innbyggere å finne egnet parkeringsplass på gategrunn.

Elbiler parkerer gratis og inngår derfor ikke i beboerparkeringssystemet. Det kan føre til at elbileiere fra ytre bydeler og fra nabokommunene, finner det gunstig å parkere i bydel Frogner når de skal til sentrum på jobb eller av andre årsaker.

Frogner bydelsutvalg frykter at dette vil gjøre det vanskeligere for bydelens egne innbyggere å finne egnet parkeringsplass på tross av betalt beboerkort. Fortsatt avgiftsfritak for elbiler, kan derfor komme til å undergrave beboerparkeringsordningen og gjøre at den ikke kommer til å fungere som ønsket.

Frogner bydelsutvalg ber byrådet inkludere lokale elbiler i beboerparkeringen og pålegge elbiler som ikke er hjemmehørende i bydelen å betale parkeringsavgift når de parkerer i områder med beboerparkering. Elbiler gis lavere priser enn andre biler.