Den midlertidige flerbrukshallen vil ligge midt mellom Munchmuseet og Botanisk Hage på Tøyen. Foto: Rambøll AS
Den midlertidige flerbrukshallen vil ligge midt mellom Munchmuseet og Botanisk Hage på Tøyen. Foto: Rambøll AS

Planene klare for både permanent og midlertidig flerbrukshall på Tøyen. Endelig. Kommunen kan begynne å bygge i september

Byrådet har lenge lett etter tomt for å få bygget en midlertidig flerbrukshall for idretten i Tøyen-området. Nå er det søkt om byggetillatelse for hall på Sirkustomta ved Tøyenparken.

Publisert

Siden 2016 har det vært planer om å bygge en flerbrukshall for breddeidretten på Tøyen. Byrådet har bestemt seg for å bygge denne inn i det nye Tøyenbadet. Inntil denne står ferdig, monterer kommunen en midlertidig hall til flerbrukshallen står ferdig.

LES OGSÅ: Endelig får ungdom på Grønland og Tøyen en splitter ny flerbrukshall til innebandy, futsal og basket

Kommunen har søkt om byggetillatelse

Etter lengre tids leting etter lokasjon, har valget nå falt på Sirkustomta ved Botanisk Hage. Tidlig i april sendte kultur- og idrettsbygg og Dyrvik arkitekter søknad om rammetillatelse for prosjektet til plan- og bygningsetaten. En søknad om rammetillatelse er en søknad om rammene for prosjektet, inkludert byggets utforming, størrelse og plassering i terrenget.

Her, på Sirkustomta ved Botanisk Hage, ønsker kommunen å legge den midlertidige flerbrukshallen for breddeidretten i indre by. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Her, på Sirkustomta ved Botanisk Hage, ønsker kommunen å legge den midlertidige flerbrukshallen for breddeidretten i indre by. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Vi har sendt søknad for å få rammetilatelse fra plan og bygg til å oppføre den midlertidige hallen. Så snart rammetillatelsen er på plass, vil vi sende ut anbudspapirene, sier kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg, Haakon Berg-Jensen, til VårtOslo.

Berg-Jensen forteller at han håper tillatelsen fra plan og bygg er på plass før sommeren. Da satser kultur- og idrettsbygg på å kunne starte oppføringen av hallen i begynnelsen av september, når Øyafestivalen har forlatt området.

— Får vi tillatelsen når vi håper satser vi på at hallen kan stå ferdig i løpet av ca 20 uker, sier kommunikasjonssjefen.

Rives når nye Tøyenbadet står klar

Den nye hallen vil få et areal på 1773 kvadratmeter og er tegnet og prosjektert av Dyrvik arkitekter. I og med at byrådet går inn for å legge den permanente flerbrukshallen på Tøyen inn i det nye Tøyenbadet, vil den midlertidige hallen bli revet når den permanente flerbrukshallen står ferdig.

— I beste fall vil det nye Tøyenbadet stå ferdig i løpet av 2021. Da vil vi også åpne den nye flerbrukshallen og sørge for at den midlertidige forsvinner, sier kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for idrett, kultur og frivillighet, Beate Svenningsen.

Universitetet skeptiske til flerbrukshallen

Den midlertidige flerbrukshallen blir nærmeste nabo til Botanisk Hage og flere av museene i Tøyenparken. Universitetet i Oslo drifter park- og museumsanleggene. Ledelsen ved universitetet mener hallen vil bli et "forstyrrende" element i omgivelsene.

Eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, John Skogen. Foto: Universitetet i Oslo
Eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, John Skogen. Foto: Universitetet i Oslo

— Vi registrerer at hallen nå er dimensjonert etter en håndballbane, mens det tidligere også er vurdert om basketbanestørrelse vil være tilstrekkelig. Museene er uenig i påstanden fra nabovarselet om at hallen «vil føye seg inn i omgivelsene på en harmonisk måte». Forslaget er dobbelt så stort som det mest nærliggende bygget, Lids hus i Botanisk hage. Vi ber om at hallen nedjusteres til basketbanestørrelse, skriver eiendomsdirektør ved universitetet, John Skogen, i en henvendelse til plan- og bygningsetaten.

Frykter negative konsekvenser

Med 840.000 årlige besøk er Naturhistorisk museum og Botanisk Hage det mest besøkte museet i landet. Universitetsledelsen frykter at hallen kan virke negativt inn på deres planer for området og forringe den sammenbindende grøntstrukturen mellom Botanisk hage og Tøyenparken. I tillegg frykter de at den midlertidige idrettshallen blir stående langt utover den tiltenkt midlertidige perioden.

Universitetet i Oslo frykter bygging av en midlertidig flerbrukshall på Sirkustomta på Tøyen vil kunne hindre framtidig utvikling av Botanisk Hage. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons
Universitetet i Oslo frykter bygging av en midlertidig flerbrukshall på Sirkustomta på Tøyen vil kunne hindre framtidig utvikling av Botanisk Hage. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

—  I de kommende årene vil det skje en betydelig vitalisering og videreutvikling av museet. Klimahuset åpner høsten 2019. Brøggers hus er under rehabilitering. Veksthuset kan stå ferdig i 2022. Vi mener at hallen blir for dominerende i landskapet og gir en negativ effekt på museets attraksjonsverdi, heter det i brevet til plan og bygg.

Eiendomsdirektøren støtter vurderingen om at Tøyen-området har et stort behov for nye idrettsfasiliteter for barn og unge og ser at Sirkustomta kan være et egnet areal for en slik hall. Skogen er tilfreds med at hallen, i søknaden til plan og bygg, er trukket noe sørover slik at den negative virkningen på det kommende veksthuset er blitt redusert.

— Vi ber nå ber om at andre av våre innspill tas til følge. At hallen reduseres i størrelse og plasseres lenger mot sørøst, og at museene på Tøyen involveres i det videre arbeidet med hallens utforming og utsmykning, skriver Skogen.

Plan og bygg: — En komplisert sak

Senior kommunikasjonsrådgiver i plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen, erkjenner at saken er komplisert.

— Bygging av en midlertidig flerbrukshall er i strid med reguleringsformålet og må vurderes nøye, både med tanke på friarealet og hvordan nybygget påvirker opplevelsen av Botanisk hage. Saken er komplisert og krever en grundig vurdering opp mot fordelene ved en midlertidig hall. Det er derfor vanskelig å angi konkret saksbehandlingstid utover at vi vil forholde oss til de lovpålagte 12 ukene, skriver han i en epost til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS