Politiet vurderer å åpne etterforskning av trusler mot byråd Lan Marie Berg (MDG).
Politiet vurderer å åpne etterforskning av trusler mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Politiet i Oslo vurderer etterforsking av trusler mot MDG-politiker Lan Marie Berg

– Vi har startet undersøkelser og undersøker om noen av uttalelsene kan være straffbare. Vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, sier politimester Beate Gangås.

Publisert

Politiet mener trusselutøvere må ta ansvar for og konsekvensen av sine ytringer.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt. Trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte utgjør en alvorlig trussel mot vårt demokrati, sier Beate Gangås.

Patruljerer på nettet

Nettpatruljen patruljerer aktivt og synlig i en rekke forum og kanaler på nett. De gjør seg noen ganger til kjenne for å vise at de følger med, og de reagerer dersom det fremsettes straffbare ytringer. Nettpatruljen kan også ta direkte kontakt med personer for å avklare uttalelser eller anmelde på bakgrunn av det de ser på nett. Da sikres det elektroniske spor, slik at bevis ikke går tapt.

– Vi kan også oppsøke personene som utøver hetsen, både som en del av en etterforsking eller i forbindelse med forebyggende tiltak, sier Gangås.

Oslo politidistrikt vil undersøke om andre politidistrikt etterforsker straffbare forhold der Berg er fornærmet slik at vi får en koordinert innsats i etterforskingen.

Etablerer kompetansemiljø

Det skal etableres et nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Miljøet skal tilby kompetanseheving og gi bistand i konkrete saker, samt forsterke allerede eksisterende miljøer med kunnskap om feltet.

Politiets har nylig utarbeidet en instruks som sier at «verdien som trues er større enn politikeren som egenperson. En trussel mot en folkevalgt skal alltid også vurderes som en trussel mot demokratiet. Dette har betydning for hvordan risikoen forstås og hvordan saken skal prioriteres», sier Gangås.

Powered by Labrador CMS