Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på Stovner politistasjon.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på Stovner politistasjon.

Rundt 50 skytevåpen er beslaglagt øst i Oslo hittil i år

Hittil i år har politiet øst i Oslo beslaglagt 50 skytevåpen. På ti uker er åtte unge menn skutt i byen. – Vi skal gå bredt til verks, sier justisministeren.

Publisert

– Det er veldig mye. Det viser at det er mye våpen ute i områdene våre, sier leder John Roger Lund i Enhet øst i Oslo-politiet til NTB.

Enheten dekker sju bydeler på Oslos østkant og rundt 50 skytevåpen er altså beslaglagt bare i disse bydelene i år.

Siden 15. august har åtte unge menn blitt skutt i seks skyteepisoder i Oslo. Fem av de seks skyteepisodene har skjedd øst i Oslo.

Synlig politi, politifolk som kjenner nærområdene godt, og å oppklare skyteepisodene er noe av de viktigste verktøyene for politiet i denne situasjonen, mener Lund.

– Oslo er en trygg by

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte Lund og politimester Beate Gangås på Stovner politistasjon i Oslo tirsdag for å bli orientert om skyteepisodene i hovedstaden den siste tiden.

Mehl mener det ikke er noen grunn til at Oslos innbyggere skal føle seg utrygge etter de mange skyteepisodene den siste tiden.

Leder for Enhet øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, var også til stede på møtet.
Leder for Enhet øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, var også til stede på møtet.

– Jeg vil tro at mange kanskje er litt bekymret, men det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by, sa hun etter møtet.

– Det er konfliktlinjer vi har sett i kjente kriminelle miljøer nå, og det er ingen grunn til at folk skal føle at Oslo ikke er trygt, sier Mehl.

Regjeringen skal lage en plan

Det er viktig å hindre at kriminelle gjenger får utvikle seg, mener justisministeren.

– Vi må gå bredt til verks og følge opp barn og unge i skolen for å hindre at de blir rekruttert inn i et veldig uheldig spor. Dette vil regjeringen jobbe mye med framover, sier Mehl til NTB.

Kan du si noe konkret om hva dere skal gjøre?

– Nå skal vi gå gjennom politiet, det har vi sagt i plattformen. Og vi skal legge fram en konkret plan for å styrke politiet. Det er viktig å understreke at dette handler ikke bare om politiets innsats. Derfor må jeg jobbe godt også med andre medlemmer av regjeringen, sier Mehl.

Hun opplyser at hun også skal ha et møte med Oslo kommune om saken om kort tid.

– Må oppklare sakene

I møtet ga politiet justisministeren beskjed om hva som er viktig for dem, sier politimester Gangås.

– Vi er nødt til å holde fast ved betydningen av den forebyggende virksomheten, vi trenger godt med synlig politi i gatene, vi trenger å bruke kapasitet på etterforskning, og vi trenger å oppklare alle sakene, sier hun.

Ekstra bevilgninger til politiet var ikke et tema.

– Nå har vi snakket om hvordan vi bruker de pengene og ressursene vi har. Det er mye flinke folk i Oslo politidistrikt, og vi bruker dem på en målrettet måte inn mot de kriminelle miljøene. Det gir resultater. Det har vi også vist til justisministeren i dag, sier Gangås.

Powered by Labrador CMS