Beate Gangås søker på jobben som politimester i Oslo. Hun har tidligere vært likestillings- og diskrimineringsombud, politimester i Østfold. Foto: Linn Cathrin Olsen / Scanpix
Beate Gangås søker på jobben som politimester i Oslo. Hun har tidligere vært likestillings- og diskrimineringsombud, politimester i Østfold. Foto: Linn Cathrin Olsen / Scanpix

Sju personer har søkt på stillingen som politimester i Oslo

Blant søkerne er visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo og avdelingsdirektør Beate Gangås i PST.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, overtok som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1. juni. Dermed har jobben som politimester stått ledig.

Blant søkerne på jobben er konstituert politimester i Oslo, Bjørn Vandvik (52). Han har tidligere vært politimester på Romerike.

Beate Gangås (56) er jurist og tidligere politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Hun har også blant annet hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet, og har vært konstituert politimester i Østfold i 2010, ifølge Politiforum.

Resten av søkerne

Også Terje Nybøe (55) er blant søkerne. Han er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, en stilling han har hatt i siden 2008. I denne perioden har han også vært vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt i halvannet år. Nybøe har også vært fem år i Beredskapstroppen.

Øvrige søkere er Musa Matoshi (44), Thorbjørn Gaarder (63), Tor Gulbrand Heni (18) og Johan Martin Welhaven (56).