Oslo fengsel er fredet, men skal bli som nytt. Foto: Statsbygg
Oslo fengsel er fredet, men skal bli som nytt. Foto: Statsbygg

Statsbygg restaurerer Botsfengselet. Taket er fullt av råte og sopp

Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet, er i ferd med å bli stengt som fengsel. Nå rehabiliterer Statsbygg taket på det fredete bygget.

Publisert

Oslo fengsel ligger sentralt på Grønland i Oslo. Fengselet består av totalt 16 bygninger fordelt på tre avdelinger: avdeling A er det opprinnelig Botsfengselet, avdeling B kalt Bayern, tidligere Christiania Actiebryggeri og avdeling C, Stifinnern, som var bryggeriets direktørbolig og senere fengselssykehus.

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A, med området innenfor ringmur samt forplassen (ved Egonporten) og Egon Olsens allé er fredet i forbindelse med justisdepartementets landsverneplan. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som var et viktig ledd i utviklingen av justissektoren. Formålet er også å sikre det komplette fengselsanlegget, med sitt monumentale uttrykk.

Nå har fangene flyttet fra Oslo fengsel, avdeling A, også kalt Botsefengselet. Foto: Statsbygg
Nå har fangene flyttet fra Oslo fengsel, avdeling A, også kalt Botsefengselet. Foto: Statsbygg

Lekkasjer, sopp og råte

Avdeling A består av 13 bygg. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand, med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene, for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser, ifølge pressemelding.

I løpet av 2018 skal tre bygg/fløyer utbedres. Målet er at resten av byggene utbedres våren 2019.

En stor nyvinning i fengselsvesenet

Botsfengslet ble bygget 1844-1851 basert på det såkalte Philadelphia-systemet, hvor de innsatte ble holdt isolert i enkeltceller. Dette var en stor nyvinning i fengselsvesenet. Anlegget ble tegnet av Heinrich Ernst Schirmer og ble oppført på Aker kommunes grunn, utenfor Christiania. I 1886 ble det bygget en egen fløy for fengselskirken, tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Senere ble en fjerde cellefløy bygget til i forlengelse av kirken.

I 1908 fikk hele fengselet og funksjonærboligene elektrisk lys, og i 1912 ble det lagt ny hovedvannledning fra Grønlandsleiret til fengselet. I 1922 oppførte fengselet boliger på egen grunn mot Åkerbergveien og tre funksjonærboliger i Jordalsgata 4.

Inne fra Oslo fengsel. Foto: Statsbygg
Inne fra Oslo fengsel. Foto: Statsbygg

Innsatte overført til Ullersmo og Eidsberg

I 1933 kjøpte staten det tilgrensende Actiebryggeriet, for å ta den i bruk til fengselsformål. Bryggerihallen ble bygget om til celler, og nok en cellefløy ble bygget til. Blokk A ble åpnet i 1934, og resten av avdeling B (opprinnelig Oslo kretsfengsel) ble tatt i bruk etter hvert som det sto ferdig og fram til 1941. Da var også sykehuset ferdig.

I 1970 ble Botsfengselet nedlagt som landsfengsel og de innsatte overført til Ullersmo. Etter en fullstendig ombygging, gjenåpnet det som Oslo kretsfengsel avd. A. I 1975 ble Botsfengslet en avdeling under Oslo kretsfengsel. Et nytt aktivitetsbygg ble ferdigstilt 2013, tegnet av arkitektene Eileraas Sævik AS.

Aktivitetsbygget skal i hovudsak innehalde gymsal, garderobar, undervisningsrom, kjøkken, butikk og musikkrom. Foto: Statsbygg
Aktivitetsbygget skal i hovudsak innehalde gymsal, garderobar, undervisningsrom, kjøkken, butikk og musikkrom. Foto: Statsbygg

Kriminalomsorgen, og de innsatte ble flyttet ut av Botsen i september 2017 og over til de nye fengslene på Ullersmo og Eidsberg. Fremtidig bruk av Botsen er ennå ikke avklart.

Powered by Labrador CMS