Krf frykter at hjelpetiltakene for vanskeligstilte jages bort fra området rundt
Krf frykter at hjelpetiltakene for vanskeligstilte jages bort fra området rundt "Prindsen" i Storgata 36. Foto: J.P Fagerback / Wikimedia Commons

Erik Lunde (Krf) frykter de hjelpetrengende jages bort fra Prindsen i Storgata

Krf-politiker Erik Lunde frykter byutviklingen er i ferd med å jage bort omsorgstilbudene for rusavhengige i Storgata. Bystyret vedtok onsdag å sikre at behandlingstilbudene i området får bli.

Publisert

Prindsen, eller Prins Christian Augusts Minde, har siden 1800-tallet vært et viktig område for hjelpetiltak for byens vanskeligstilte. Strøket rundt Storgata 36 huser stadig omsorgstiltak for byens mest sårbare.

Kirkens Bymisjon drifter aktivitetstilbud og arbeidstiltak for mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer. Bydel Grünerløkka har omsorgsboliger i området, og svært mange av de som bor der benytter seg av hjelpetiltakene. Også bymisjonens ressurssenter for fattige, Batteriet, har tilhold her.

— Brukere og hjelpetilbud jages bort

Det har gjennom mange år vært oppmerksomhet rundt at Storgata 36 skal åpnes for Oslos befolkning og tilreisende. Det har også vært ønske om å etablere et mangfoldig miljø på eiendommen.

Nå frykter bystyrerepresentant for Krf, Erik Lunde, at utviklingen med å åpne området går for langt. Han er rett og slett redd for at brukere og hjelpetilbud jages bort fra strøket.

— Det kan synes som Omsorgsbygg og bydel Grünerløkka gjennom byfornyelsen i liten grad ivaretar de som har et botilbud eller bruker området, sier han til VårtOslo.

— Et område for de ressurssterke

Lunde frykter området er i ferd med å bli en "lekeplass" for de ressurssterke.

— Prindsen er i ferd med å bli et område for de ressurssterke. Det er et brudd med stedets historie. Det er nødvendig å ivareta hensynene til de som bruker områdets omsorgstiltak, sier han.

Krf-politiker Erik Lunde er bekymret for utvikligen rundt Storgata 36. Foto: Kristlig Folkeparti
Krf-politiker Erik Lunde er bekymret for utvikligen rundt Storgata 36. Foto: Kristlig Folkeparti

— Et jag etter inntekter

Mye av årsaken til den uønskede utviklingen mener han skyldes Omsorgsbyggs jag etter å hente inn høyere inntekter fra leiemarkedet.

— Fra de som i dag holder til på området, uttrykkes det bekymring for at Omsorgsbygg legger for sterk vekt på å sikre gode inntekter fra leiemarkedet. Eierne av omsorgstiltakene er bekymret for at økte leiepriser på sikt vil tvinge dem bort derfra eller at leiekontrakter sies opp for å hente inn nye og mer betalingssterke leietakere, sier Lunde.

Bystyrepolitikeren etterlyser et sterkere fokus på helhetlig byutvikling fra kommunens side.

— Det er nødvendig at kommunen, Omsorgsbygg og bydelene trekker lærdom av hvordan behovene til noen av byenes mest utsatte borgere er blitt oversett i iveren etter å utvikle området, sier han.

Bystyret ber byrådet sikre de svakeste

Til onsdagens bystyremøte fremmet Lunde et privat forslag hvor han ba byrådet ta grep for å sikre at hjelpetiltakene og brukerne i Storgata 36 får bli værende. Etter at forslaget var debattert i helse- og sosialkomiteen ble kritikken av Omsorgsbyggs rolle dempet noe. Forslaget fra en enstemmig komité ble så vedtatt i bystyret.

  1. Bystyret ber byrådet sikre at den utviklingen av Prinds Christian Augusts Minde ivaretar
    behovene til de som bruker omsorgstiltakene i området.
  2. Bystyret ber byrådet sørge for at det opprettes en dialog mellom Omsorgsbygg og bydel
    Grünerløkka og leietakere og brukere i Storgata 36 med sikte på å redusere ulempene som har oppstått i kjølvannet av etableringen av en rekke skjenkesteder på stedet.
  3. Bystyret ber byrådet i hvert enkelt tilfelle vurdere om nye skjenkebevillinger tar nødvendig hensyn til brukere av nærliggende omsorgstiltak for rusavhengige.

— Jeg er veldig glad for at bystyret nå ber byrådet sikre at utviklingen av Prindsen ivaretar behovene til de som bruker omsorgstiltakene i området, sier Lunde.

Omsorgsbygg: — Vi har ikke økt husleien

Omsorgsbygg eier lokalene rundt Storgata 36. Kommunikasjonssjef Marte Svenneby sier etaten ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av utviklingen i området.

— Det er ingen i området som har hatt husleieøkning. Omsorgsbygg operer med kostnadsdekkende leie, noe vi er pålagt. Påstanden om at vi «jager store inntekter fra leiemarkedet» faller dermed på sin egen urimelighet, sier hun til VårtOslo.

Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby. Foto: Privat
Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby. Foto: Privat

Svenneby opplyser at Omsorgsbygg leier ut omsorgsboligene på adressen til bydel Grünerløkka. Bydelen er ansvarlig for å leie boligene videre ut til brukerne. Beboerne har tilgang til  eget skjermet hageområde på baksiden av bygget. De har også fått tilbud om å benytte plantekasser på utestedet Prindsen Hage.

—  Behovene til de som bruker omsorgstiltakene i områdene opplever vi er godt ivaretatt. Det er blant annet opprettet to nye sosiale tiltak i 2017, pluss at Kirkens Bymisjon har utvidet sin virksomhet, sier kommunikasjonssjefen.

I dag er ca 60 prosent av Prindsen utleid til sosiale formål og ca 40 prosent til kontorer, kulturtiltak, småskalabedrifter og servering.

Har ikke mottatt bekymringer fra miljøet

Kommunikasjonssjefen opplyser at det har vært avholdt møte med beboerne i forbindelse med åpningen av området. Det har i tillegg vært avholdt en serie med møter og befaringer hvor bydelen, helse- og sosialkomiteen, næringsetaten, byråden, plan og bygg, Kirkens Bymisjon og andre aktører i området har deltatt.

— I møte med beboerne kom det ikke fram noen bekymringer av den art vi her får oss forelagt, sier Svenneby.

Hun forteller at arbeidet med å åpne området fortsetter etter gjeldende reguleringsplan.

— Nå jobber vi med å åpne porten mot Christian Krohgs gate for gående og syklende på dagtid. Dette arbeidet vil bli sluttført våren 2018. Det jobbes også med å åpne veggen i Salgshallen for gjennomgang.

Lippestad: — Deler bekymringen rundt skjenking

Tidligere byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), er på lang vei enig i bekymringen rundt oppstarten av sjenkesteder i nærheten av slike behandlingstilbud.

Tidligere byråd for eierskap og næring, Geir Lipestad (Ap). Foto: Oslo kommune/Sturlasson
Tidligere byråd for eierskap og næring, Geir Lipestad (Ap). Foto: Oslo kommune/Sturlasson

— Det kan helt sikkert diskuteres hvor smart det er å tillate skjenkebevillinger i nærheten av slike steder. Nå er byrådet i ferd med å utarbeide nye skjenkeregler, og vi må nå se dette i sammenheng med hvilke regler vi vil ha for skjenking framover, sier han.

Han er opptatt av at alle aktørene i området nå snakker sammen for å skape et godt og trygt nærmiljø.

— God dialog svært viktig for å løse utfordringene noen føler de sliter med. Det er også viktig at Omsorgsbygg er sitt ansvar bevisst og følger de regler og føringer de er pålagt å følge, understreker han.

Powered by Labrador CMS