Marte Vike Arnesen og Line Flo (med barn) synes det er skremmende at Torshovhagen Barnehage i bakgrunnen skal legges ned. Foto: Åsmund Berge
Marte Vike Arnesen og Line Flo (med barn) synes det er skremmende at Torshovhagen Barnehage i bakgrunnen skal legges ned. Foto: Åsmund Berge

Kjemper mot blokkbebyggelse: – Torshovtoppen er et fantastisk område. Veldig synd om det fortettes og ødelegges av høye boligblokker

– Vi bor i en av Oslos tettest befolkede bydeler, og det har vært en massiv innflytting. Skolene er presset, barnehagene er presset og helsestasjonene er presset. Å bosette 2000 nye mennesker på et lite område på Torshovtoppen, bør ikke skje.

Publisert

VårtOslo har vært på befaring på Torshovtoppen med Marte Vike Arnesen og Line Flo. De representerer aksjonsgruppen Bevar Torshovtoppen for fellesskapet.

De to fant ut i mars at Bastia Eiendom, som eier tomten, har sagt opp leiekontrakten til Torshovgata barnehage og Torshovhagen barnehage. Det betyr at barnehagene stenger i 2020.

– Vi begynte å undersøke planene til Bastia Eiendom på Torshovtoppen. Da fant vi ut at de ønsker å bygge 1200 boliger for 2000 mennesker på et relativt lite område. Det går vi ikke med på, sier Flo.

Deler av området er fredet av byantikvaren og består blant annet av en gammel vikinggrav, hovedhuset på gamle Torshaug gård og en eldre skolebygning.

Line Flo og barn med vikinggraven bak. Foto: Åsmund Berge
Line Flo og barn med vikinggraven bak. Foto: Åsmund Berge

Stor eplehage vil forsvinne

Bastia Eiendom eier hele området, inkludert de vernede områdene, som de kjøpte av Statsbygg i 2005.

– For å få plass til 1200 leiligheter, i tillegg til det som er fredet, vil det bli veldig tett og veldig høyt her. Det er planlagt at Lønnebakken skole, som allerede fins her, skal bestå. I tillegg skal det komme en ny videregående skole. Det sier noe om hvor små leilighetene må bli, påpeker Line Flo.

Eiendomsfirmaet ønsker å bygge over den gamle eplehagen, som nå står urørt, gjengrodd og gjerdet inn.

– Vi ønsker å åpne denne eplehagen for fellesskapet. Vi arrangerte epleplukking der forrige helg og inviterte folk i nærområdet til å komme og plukke epler og lage eplesaft. Det var en kjempesuksess. Jeg tror nærmere 300 stykker kom. Mange var overrasket og kjente ikke til eplehagen, heller ikke at den er tilgjengelig for alle.

Marte Vike Arnesen og Line Flo (med barn) med epletrærne bak. Foto: Åsmund Berge
Marte Vike Arnesen og Line Flo (med barn) med epletrærne bak. Foto: Åsmund Berge

– Hagen er en hemmelig oase som bør åpnes opp og få en naturlig overgang til Torshovdalen. I dag er den veldig avstengt. Eplehagen burde være en del av det området som blir bevart for den kulturhistoriske nytten, på lik linje med de gamle bygningene her, mener Flo.

Byggeplanene opp i byrådet

Naboene har satt i gang en underskriftskampanje kalt «Naboinitiativ». De trengte 300 underskrifter for å få oppropet behandlet i bystyret. Det fikk de på en og en halv time. Nå har de over 1500 signaturer. Her krever de:

  • At området forblir regulert til offentlige formål, at de massive utbyggingsplanene stanses og at Oslo kommune kjøper tomten tilbake.
  • At Oslo kommune gjenåpner en kommunal barnehage i Torshov gårds lokaler høsten 2020.
  • At den gamle eplehagen fredes, åpnes opp og gjøres tilgjengelig for allmenheten og for å bevare biomangfoldet i indre by.

– Vi er for en utvikling av området, men ønsker ikke fortetting og overbygging. Vår drøm er at kommunen kjøper det og sørger for at det fortsetter å være regulert til offentlig formål, sier Line Flo.

Marte Vike Arnesen og Line Flo foran vernet eiketre. Foto: Åsmund Berge
Marte Vike Arnesen og Line Flo foran vernet eiketre. Foto: Åsmund Berge

Bydel under press

– Vi bor i en av Oslos tettest befolkede bydeler, med en befolkning som har økt med 52 prosent de siste 15 årene. Det har vært en massiv innflytting, skolene er presset, barnehagene er presset og helsestasjonene er presset. Alt er ganske presset. Å gå i gang med å bosette 2000 nye mennesker på et så lite område, bør ikke skje. Byggeprosjektet bør ikke gjennomføres, men heller tas tilbake til folk som bor i bydelen og være et luftehull med natur- og biomangfold, sier Marte Vike Arnesen.

Hun mener menneskene i området behøver epletrærne og at små dyr og insekter trenger noe annet enn bare flate, grønne plener.

– Insektene trenger steder å gjemme seg, og de trenger blomster. Derfor må vi bevare de små oasene vi har. Det snakkes mye om å plante blomsterenger for insektene i indre by. Da synes jeg det blir veldig tonedøvt å rive ned noen av de stedene vi allerede har, som faktisk er lagt til rette for dette.

Ønsker bedre tilbud til innbyggerne

De to engasjerte mødrene synes det er dramatisk når Bastia Eiendom nå skyver ut to barnehager med 200 barnehageplasser.

De to mener også Bastia Eiendom spekulerer i å la bygningsmassen stå tom og forfalle og at tomme og slitte bygg vil gjøre det lettere for eiendomsfirmaet å få til en omregulering.

– Bastia Eiendom snakket varmt om at de skulle ta et initiativ i forhold til boliger for eldre, Torshaug Pilot 70+. Og det er jo en flott tanke. Men vi har ikke helt tiltro til at det er det som er målet når vi har sett planene deres. Vi tror de kommer til å selge til høystbydende, sier Flo.

– På et av områdene på Torshovtoppen, hvor det tidligere var fotballbane for barna og hvor fotballaget trente, tok Bastia Eiendom fotballmålene og dyttet dem ut i grøfta. Der ligger de fortsatt, 15 år senere og ruster. Det ble anlagt parkeringsplass der fotballbanen var, forteller Flo.

Line Flo (med barn) og Marte Vike Arnesen ved den tidligere fotballbanen med gammelt fotballmål i bakgrunnen. Foto: Åsmund Berge
Line Flo (med barn) og Marte Vike Arnesen ved den tidligere fotballbanen med gammelt fotballmål i bakgrunnen. Foto: Åsmund Berge

Lengre reisevei

– Men er ikke planen til Bastia Eiendom også å bygge skoler og barnehager i tillegg til leilighetene?

– Jo, med så mange leiligheter, er de forpliktet til å bygge barnehage. Men omreguleringen av en slik tomt kan ta tre år og bygging kan ta fem. Da er det kanskje en ny barnehage der først om åtte år.  Hva vil skje i mellomtiden? spør Vike Arnesen.

Hun peker også på at den nye barnehagen vil dekke behovene til beboerne i den nye, planlagte boligbebyggelsen og derfor ikke vil hjelpe dem som allerede har mistet sine barnehageplasser.

– Det snakkes om at barnefamilier skal bo i en levende by. En av de tingene som er viktigst for barnefamilier er å kunne gå eller sykle til barnehagen og ikke bruke bil i sentrum. Da er det veldig dumt at vi får lengre vei til barnehagen, sier Flo.

 – Et stort antall boliger

VårtOslo har vært i kontakt med Bastia Eiendom, ved styreleder Tore Martin Solbakken, per e-post:

– Hvor mange boliger har dere planer om å bygge på tomten totalt sett?

– Vi vet ennå ikke hvor mange boliger det vil bli snakk om, men det er klart at det er et stort antall boliger. Det vi har konsentrert oss om nå, forut for oppstart av planarbeidet, er de kvalitetene tomta har for fremtidig bruk for boligene og en ny Lønnebakken skole. Blant annet blir tomta helt bilfri.

– Har det blitt utført noe vedlikehold av bygningene på tomten siden Bastia Eiendom kjøpte den?

– Bygningene kalt «Lippern», altså Vossegata 31-33 og Vossegata 35 (de store gule bygningene) ble rehabilitert innvendig og utvendig i perioden 2006-2010. Bydel Sagene flyttet inn i en nyrenovert Vossegata 35 i 2006. De tre trehusene ble totalrenovert for utleie som barnehage til Seraphin AS, nå kalt Læringsverkstedet, i 2005.

En fjerdedel omsorgsboliger

– Hvor mange av disse boligene er tiltenkt eldre mennesker (Torshaug pilot 70+)?

– Antallet boliger for eldre over 70 vet vi heller ikke i dag, men antar at det er snakk om 25 prosent av det totale antallet. Vi ser det som naturlig at det også etableres omsorgsboliger i kommunal regi, men dette har Oslo kommune ikke svart på.

– Vil den planlagte barnehagen ha noe kapasitet utover det behovet som de planlagte boligene på Torshovtoppen vil kreve?

– En ny barnehage vil bli dimensjonert for å erstatte dagens barnehager på tomta samt det økte behovet de nye leilighetene vil gi. Vi har tilbudt Læringsverkstedet forlengelse av dagens leiekontrakter samt en sikring av deres langsiktige tilstedeværelse på tomta i en ny barnehage.

– Det er også et ønske fra bydel Sagene om at det skal etableres en ny videregående skole her, noe vi er positive til. En ny videregående skole blir tatt med som en viktig del av vår plan! Vi har også tilbudt utdanningsetaten og eiendoms- og byfornyelsesetaten etableringen av ny Lønnebakken Skole.

 – Hvor lang tid regner dere med at det kan ta, totalt sett, med omregulering av tomten og bygging før boligene eventuelt kan stå ferdige?

– Vanskelig å gi en tempoplan i prosjektet, men nå starter plansaken i løpet av få uker, og vi vil jobbe så raskt som mulig.

Powered by Labrador CMS