Fra rapporten Tinia AS har laget for bydel Grunerløkka, om den varslede mobbesaken i barnevernet. Foto: Skjermdump
Fra rapporten Tinia AS har laget for bydel Grunerløkka, om den varslede mobbesaken i barnevernet. Foto: Skjermdump

Ansatte i barnevernet på Grünerløkka varslet om mobbing. Konsulentrapport til 300.000 frifinner tjenesten

En eller flere ansatte ved barnevernstjenesten i bydel Grünerløkka har varslet om mobbing og ufin oppførsel fra en av tjenestens mellomledere. Ekstern granskningsrapport avviser klagen.

Publisert

Det var i februar i år bydel Grünerløkka mottok et anonymt varsel fra en av de ansatte i barnevernstjensten i bydelen. I varselet gir innsenderen uttrykk for at en mellomleder i barnevernet oppfører seg både mobbende og trakasserende.

Oppfattes som trakasserende

Medarbeidere føler at lederen undergraver deres faglige troverdighet, ifølge dokumenter VårtOslo har fått innsyn i.

I det skriftlige varselet beskrives episoder hvor personen har trakassert medarbeidere på mail og konstant avbrutt ansatte under møter med «usaklige» spørsmål. Ansatte blir også latterliggjort, hysjet og irettesatt i påhør av kolleger, og gjerne i en sarkastisk tone. Videre skal lederen ha nedsnakket andre teams praksis og skapt en vi- mot dem-mentalitet.

Det kommer også fram at varsler mener mellomlederen gjennom sitt spesielle forhold til lojalitet nekter å gå inn i faglige diskusjoner. Oppførselen til lederen skal ha vært godt kjent hos ledelsen i barnevernstjenesten. Lederens oppførsel skal også tidligere ha blitt tatt opp av ansatte.

Barnevernet i bydel Grunerløkka holder til i Storgata. Foto: Google maps
Barnevernet i bydel Grunerløkka holder til i Storgata. Foto: Google maps

Mellomlederen kjenner seg ikke igjen

I granskningsrapporten etter varselet kommer det fram at den innklagede lederen ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til varsler(e). Vedkommende sier det ikke er noe å vinne på å ha en slik lederstil som den som beskrives i varselet.

Mellomlederen understreker videre at det finnes muligheter for at det kan være ulike oppfatninger av dennes lederstil men at det på ingen måte er tilsiktet å ha en lederstil som kan virke mobbende eller støtende.

Frifinnes i rapport til 300.000

Etter varslingen kom ledelsen i bydelen fram til at anklagene var så sterke at de måtte utredes. Ved hjelp av konsulentselskapet Tinia fikk bydelen derfor produsert en granskningsrapport, hvor varsler, mellomlederen og 15 andre ansatte i bydelens barnevernstjeneste deltok.

I rapporten, som det har kostet 300.000 å utarbeide, blir det slått fast at det ikke finnes noe grunnlag for å bekrefte de påståtte forholdene. Mellomlederen frifinnes på samtlige punkter av Tinia.

— Det er ikke funnet fakta for at de påstander som her er undersøkt bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er videre ikke funnet fakta for de påstander som her er undersøkt bryter med HMS-forskriften eller Oslo kommunes interne retningslinjer, sier seniorkonsulent i Tinia, Olve Steinseth.

Han anbefaler likevel at bydelen etter hendelsen gjennomfører tiltak som kan være med på å gjenopprette den nødvendige tilliten og tryggheten innad i barnevernstjenesten.

Bydelen har satt i gang tiltak

Vi har bedt lederen av barnevernstjenesten på Grunerløkka om å kommentere saken, men hun henviser oss til bydelsdirektøren i bydelen.

Ifølge bydelsdirektør Ellen Oldereid tar bydelen alle slike varslingssaker svært alvorlig og vurderer fra sak til sak hvordan de skal håndteres. Hun sier bydelen har et stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø blant de ansatte.

— Bydelen jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø på alle tjenestestedene våre. Et godt arbeidsmiljø er viktig, både for å øke nærværet og trivselen på arbeidsplassen og for å sikre kvaliteten på de tjenestene virksomheten produserer.

— Bydelen har, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i barnevernet, satt i gang tiltak for å bevare arbeidsmiljøet og for å sikre at driften fungerer som normalt, sier hun.

Powered by Labrador CMS