Fra neste år blir det også barnehageopptak på høsten. Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet /Flickr
Fra neste år blir det også barnehageopptak på høsten. Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet /Flickr

Oslo får to barnehageopptak, og flyktninger får førsteprioritet

Publisert Sist oppdatert

Byrådet foreslår å innføre to barnehageopptak i Oslo fra 2018. Dermed innfris et viktig løfte fra byrådserklæringen.

I dag har Oslo kommune ett barnehageopptak. Med byrådets forslag vil det første barnehageopptaket ha søknadsfrist 1. mars og det andre 15. august. Beskjed om barnehageplass gis fortløpende etter at søknadsfristene har gått ut.

– Det er tidlig å søke barnehageplass 1. mars for dem som har barn født sent på høsten. Barnet er på det tidspunktet fire eller fem måneder, og det er lenge til barnet skal begynne i barnehage. Byrådet vil gi foreldre og foresatte ro i denne viktige tiden og foreslår derfor å innføre et opptak nummer to på høsten, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap.

Søknader som mottas etter opptaket vil vurderes fortløpende slik at barnehageplasser ikke blir stående tomme.

Flyktninger får fortrinnsrett

Byrådet foreslår også at barn av flyktninger som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn til barnehagen i Oslo.

– Det er en stor økning i antall barn av flyktninger i Oslo, og de har et særlig stort behov for barnehageplass. Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn, sier Tellevik Dahl i en pressemelding.

Det blir flere barnehageplasser

Byrådet vil frem mot 2019 gi Oslo 3000 flere barnehageplasser.

– I 2017 og 2018 får Oslo 25 nye barnehager. Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo ut av jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen i landet, sier Tellevik Dahl.