Den 1. mars er det frist for å søke om opptak til barnehage. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Den 1. mars er det frist for å søke om opptak til barnehage. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siste frist for å søke barnehageplass 1. mars

Nytt i år er at kommunens barnehageforskrift er endret for å sikre at flere søsken får plass i samme barnehage.

Publisert

Den 1. mars er siste dag for å søke plass med oppstart i august og september. Hvert år før denne fristen får kommunen inn nesten 8000 søknader for nye barn, og det er et omfattende arbeid å koordinere og gjennomføre opptak i de over 700 kommunale og private barnehagene.

De siste årene har tre av fire fått oppfylt sitt første eller andreønske for barnehageplass.

– Det er veldig bra at flere velger å søke barnehageplass.  Vi vet at lek og læring i barnehagen er viktig for barns liv og senere utvikling og en forutsetning for foreldres deltakelse i arbeidslivet. Jeg kan forsikre foresatte om at alle barn med rett til plass vil få tilbud om en barnehageplass, sier barnehagebyråd Inga Marte Thorkildsen, i en pressemelding.

Tilbud allerede fra 20. mars

Nytt i år er at kommunens barnehageforskrift er endret for å sikre at flere søsken får plass i samme barnehage. De første tilbudene om barnehageplass vil bli sendt ut fra 20. mars, og tilbud blir sendt ut i flere runder i løpet av våren.

I den første runden etter søknadsfristen kan både nye søkere og de som søker om å bytte barnehage få tilbud. Deretter sendes tilbud til barn med lovfestet rett til plass, det vil si barn som har søkt før fristen og som er ett år eller eldre i september.

Frist også 15. august

Barn som blir ett år i september har rett på plass med oppstart i løpet av september. Eldre barn har rett på plass i løpet av august.

For barn som blir ett år i oktober og november, og derfor har rett på plass i disse månedene, er kommunens søknadsfrist 15. august. Men fordi mange private barnehager fordeler plasser for oktober og november allerede i løpet av våren, anbefaler vi de som søker private barnehager å søke senest 1. mars også for oktober- og november-barn.

Stor overgang

Plasser som blir ledige før august og september tildeles til søkere i løpende opptak. I løpende opptak er alle søkere med, uavhengig av når de har søkt eller om de har plass fra før eller ikke.

– De første årene er de mest avgjørende i et menneskes liv, og danner grunnlaget for all videre læring og utvikling. Vi vet at å begynne i barnehagen er en stor overgang både for barnet og foreldre. Derfor jobber alle barnehagene med å skape en trygg og god barnehagestart for alle barn, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS