Bjørg Torill Madsen, Birgitte Lange og Ahmad Ghanizadeh. ønsker alle å lede det kommunale barnevernet i Oslo. Foto (fra v.): Sørum kommune, Marte Fløan Beisvåg og UDI
Bjørg Torill Madsen, Birgitte Lange og Ahmad Ghanizadeh. ønsker alle å lede det kommunale barnevernet i Oslo. Foto (fra v.): Sørum kommune, Marte Fløan Beisvåg og UDI

Barne- og familieetatens direktør slutter. Mange toppbyråkrater ønsker seg jobben. Se søkerlisten

En rekke godt kvalifiserte toppbyråkrater i stat og kommune ønsker å ta over jobben etter barne- og familiedirektøren i Oslo, Kirsten Hjermstad, som er 70 og går av med pensjon.

Publisert Sist oppdatert

Det er byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap som vil plukke ut en arvtager til Kirsten Hjermstad blant de 30 søkerne til stillingen (se under). Hjermstad har ledet etaten helt siden starten av 2000-tallet.

Barne- og familieetaten skriver i utlysningen at de søker «etter en utviklingsorientert, tydelig og synlig direktør med et varmt og positivt syn på barn som sammen med sine ledere og medarbeidere kan innfri etatens samfunnsoppdrag».

Genuint opptatt av barn

Den nye direktøren «må være genuint opptatt av barn og unge, være samfunnsengasjert og ha god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon. For å utvikle og tilpasse etatens tilbud til fremtidige behov og rammevilkår må vår nye direktør være omstillingsdyktig og innstilt på å videreutvikle etaten som Oslos fagetat for barnevernet».

Barne- og familieetaten har ca. 970 ansatte og driver 177 kommunale plasser i 12 institusjoner, i familiehjem, familiesentre og kommunale beredskapshjem for spebarn, barn, unge og familier. Etaten fremhever selv Barnehjernevernet og Mitt Liv som to av de viktigste utviklingsarbeidene i årene som kommer.

UDI-direktør og ex-statssekretær

Blant søkerne er en rekke toppbyråkrater i Oslo: Birgitte Lange er assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet og forfatter. Audrey Caroline Hamer, avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser i Oslo. Hege Malterud, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Stine Wågsås, avdelingsdirektør for psykososiale tjenester i helseetaten i Oslo kommune. Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør for forebygging og sentrumsarbeid i velferdsetaten i Oslo kommune. Ahmad Ghanizadeh, tidligere statssekretær og nå avdelingsdirektør i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bjørg Torill Madsen, kommunalsjef for kultur, helse og omsorg i Oslo kommune.

Ellers blant søkerne er: Alfredo Zamudio, som leder Nansen fredssenter. Nina Nordgaard, konstituert virksomhetsleder i Barne- og familieenheten i Asker kommune. Og Curt Andre Lier, president i Norges Juristforbund og tidligere seksjonssjef ved Oslo politidistrikt.