Leder av foreldrenes arbeidsutvalg på Hasle skole, Pia Bodahl, har engasjert seg for fremtiden til Petersborghuset. Foto: Vegard Velle
Leder av foreldrenes arbeidsutvalg på Hasle skole, Pia Bodahl, har engasjert seg for fremtiden til Petersborghuset. Foto: Vegard Velle

Det vernede Petersborghuset blir nabolagshus for folk på Ensjø

Det er Kirkens Bymisjon som skal drive Petersborghuset, praktvillaen midt i Tiedemannsbyen. Her vil spesielt en gruppe som ofte blir oversett, barn fra 10-15 år, få et tilbud.

Publisert

I nærmere ett år har investeringsselskapet Ferd jobbet med å utrede bruken av det gamle, verneverdige Petersborghuset i Tidemannsbyen på Ensjø. Underveis har firmaet holdt på dialogen med Barnas boligbyggere, skoler og lokalmiljø og har valgt å gjøre huset til et nabolagshus med fokus på barn og unge.

— Vi lurte veldig på hva vi skulle gjøre med den verneverdige praktvillaen midt i bebyggelsen. Vi kunne lett leid den ut til et firma eller noe annet, men her fant vi ut at det var på sin plass å prøve noe nytt. Vi ønsket at sluttresultatet skulle bli noe som er bærekraftig og komme hele nabolaget til nytte, forteller prosjektdirektør i Ferd Eiendom, Thorbjørn Barrett Sele, til VårtOslo.

Et nabolagshus for unge

Ideen bak prosjektet er ikke bare å gjøre huset til et samlingssted for barn og unge. Men også et sted som kan samle folk på tvers av generasjonene.

— Tidlig i prosessen spurte vi oss hva nabolaget mangler. I tett samarbeid med naboer, skoler og andre fant vi ut at det var et sted hvor det kunne ytes forskjellige servicetjenester, sier Sele.

Den gamle praktvillaen ligger midt blant nybyggene i Tiedemannsbyen. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø aktuell informasjon
Den gamle praktvillaen ligger midt blant nybyggene i Tiedemannsbyen. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø aktuell informasjon

Med servicetjenester mener Sele alt fra bibliotek via nabolagstjenester til tilbud for barn og unge.

— Dette skal ikke bare bli et tilbud til barn og unge, men et tilbud for hele nabolaget. Men vi ser at de unge kanskje mangler tilbud i området, sier prosjektdirektøren.

— Enorm interesse fra de unge

Da Barnas boligbyggere startet, på oppdrag fra Ferd, med å utrede muligheter for huset, så de i utgangspunktet kun for seg en dialog med de nærmeste sameiene. Men det skulle raskt vise seg bli en mye større prosess.

Reidun Vik, fra Barnas Boligbyggere, har vært med å planlegge Petersborghuset. Foto: Privat
Reidun Vik, fra Barnas Boligbyggere, har vært med å planlegge Petersborghuset. Foto: Privat

— Vi merket den sterke interessen fra barn og unge i nabolaget og fra skoler i området. De ønsket å være med og utvikle tilbudet, forteller Reidun Vik i Barnas boligbyggere.

Både en sjetteklasse ved Hasle skole og elevrådet ved Teglverket skole lot seg engasjere.

— Ungdommene var med på omvisning i huset og ga innspill til hva de ønsket seg. Det er tydelig at de føler et behov for bedre fritidstilbud i nærområdet, slik at de slipper å dra til for eksempel Tøyen, sier Vik.

Barna planla

I nærmiljøet har engasjementet for å få et skikkelig tilbud til barn i aldersgruppen 10-15 år vært stort. Med to skoler, Hasle og Teglverket, i nabolaget og stor innflytting til området, ser lokalmiljøet et behov for tilbudet som nå er under utvikling i Petersborghuset.

— Når du bor i et område med en så stor utbygging som det er rundt her, er det viktig å skape et godt nærmiljø. Ikke minst er det viktig å sørge for at barn og unge har gode og trygge møteplasser i nabolaget, sier leder for foreldrenes arbeidsutvalg ved Hasle skole, Pia Bodahl.

Sammen med elever fra Hasle og Teglverket skoler har hun involvert seg i utformingen av det nye bydelshuset. Gjennom deltagelse på workshops har ungdommer i området spilt inn sine ønsker for huset.

Pia Bodahl har sørget for at barna ikke blir glemt bort i den nye bydelen. Foto: Vegard Velle
Pia Bodahl har sørget for at barna ikke blir glemt bort i den nye bydelen. Foto: Vegard Velle

— Engasjementet har vært stort, og det har ikke manglet på ideer til hva slags tilbud villaen kan inneholde, forteller hun.

Eldre barn overses

For FAU-lederen har det vært viktig å bidra til at tilbudet på Ensjø skreddersys for eldre barn mellom 10 og 15. Denne aldersgruppen kommer dårligst ut når det gjelder fritidstilbud.

— Når det bygges nye «bydeler» ser du ofte at det er lagt godt til rette for de yngre barna med lekeapparater ut i det fri. De litt eldre ungdommene finner gjerne fritidstilbud litt lengre unna. Men barna mellom 10 og 15, som ikke driver med organiserte aktiviteter, blir fort litt glemt. Derfor er det viktig at også denne gruppen kan få et godt møtested i nærmiljøet, mener Bodahl.

Hun er glad for at det nå ser ut til at Ferd har funnet en drifter til ungdomstilbudet i Petersborghuset.

— Jeg tror dette kan bli et veldig godt tilbud for barn i nabolaget. Jeg gleder meg til å se det ferdige resultatet, sier Pia Bodahl.

— Fantastisk støtte fra nabolaget

På den snirklete veien fra tegnebordet til en ferdig idé, har utgangspunktet hele veien vært å pleie tett kontakt med nærmiljøet.

Ferd Eiendom og prosjektdirektør Thorbjørn Barrett Sele står for utviklingen av Tidemannsbyen. Foto: Privat
Ferd Eiendom og prosjektdirektør Thorbjørn Barrett Sele står for utviklingen av Tidemannsbyen. Foto: Privat

— Dette har vært en fantastisk spennende reise, og interessen fra nabolaget har vært overveldende. Det har  ikke manglet på et engasjement og forslag til hvilke tilbud vi kan dytte inn i huset.

— Vi har faktisk fått inn så mange forslag at vi ikke kan gjøre alle til lags. Noen vil kanskje bli litt skuffet over at akkurat deres idé ikke får plass i det ferdige konseptet,

Håper å kunne åpne 1. november

Tanken er at alle innkomne forslag skal smelte sammen til ett konsept, som kan åpne rundt 1. november. Ferd har allerede inngått en intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon, som skal stå for den daglige driften av bydelshuset.

— Nå skal vi bruke de neste tre månedene til å sette sammen det endelige tilbudet og få på plass finansieringen samt styregodkjenninger. Vi ser virkelig fram til åpne noe helt nytt og håper at også andre eiendomsutviklere vil kopiere dette tilbudet i framtiden, sier Sele.

Powered by Labrador CMS