Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller
Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller

Et nytt høyhus på høyde med Postgirobygget er foreslått ved Oslo S.

Bygget er tegnet i samme høyde som Postgirobygget, altså fem meter under landets høyeste bygg, Oslo Plaza, på 117 meter.

Publisert

Det er Bane NOR Eiendom som ønsker det nye høyhuset ved hovedstadens sentralbanestasjon. I forrige uke signerte de avtalen med konkurransevinner for prosjektet, Reiulf Ramstad Arkitekter.

– Vi mener ikke det er viktig å få Norges høyeste hus, men mener det er riktig å bygge høyt på Oslo S. for å nå nullvekstmålet, altså målsetningen satt av staten om at persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et tiltak her er blant annet å tilrettelegge for flere arbeidsplasser ved knutepunktene. For jo mer man bygger rundt knutepunktene, jo mer vil folk reise kollektivt, sier prosjektsjef Rune Breivik, fra Bane NOR Eiendom, til Teknisk Ukeblad.

Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller
Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller

Ikke vært til behandling i Oslo kommune

Neste steg i prosessen er å gjøre klar prosjektet som grunnlag for en reguleringsplan. Det betyr at store endringer i planene kan komme i reguleringsprosessen. To ulike varianter av forslagene har bruttoareal på mellom 45 000 og 52 000 kvadratmeter. Større planprosesser med kommunen tar vanligvis rundt to år.

Byggets bruk er foreløpig ikke definert, men Bane NOR Eiendom har sett på muligheten for enten kontor eller hotell, og eventuelt en kombinasjon av disse to. Boliger har de ifølge prosjektsjefen ikke sett som hensiktsmessig.

Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller
Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller

Blir en del av Oslo S.

De to nederste etasjene vil være stasjonsareal for Oslo S.

– Bygget vil stå omtrent der dagens flytogterminal ligger nå. Men denne vil rives, og vi bygger det nye bygget omtrent i samme posisjon. De to nederste etasjene blir dermed en del av togstasjonen, omtrent som i dag. Det er forventet økning i antall reisende på Oslo S, sier Rune Breivik til Teknisk Ukeblad.

Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller
Tegning: Reiulf Ramstaf Arkitekter og C F Møller

Kan starte bygging om tre år

Bane NOR eiendom tar sikte på å være i gang med byggingen om tre år, ifølge prosjektsjefen.

– Vi mener at høyhuset har en form og plassering som tar hensyn til Karl Johans gate-aksen, altså synsaksen mot Ekebergåsen fra Karl Johans gate som kommunen har ønsket å videreføre. I tillegg mener vi at bygget står godt til resten av bebyggelsen i området og ivaretar den fredede Østbanebebyggelsen på en god måte, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane Nor Eiendom.

Powered by Labrador CMS