Det er på denne tomta i Schweigaards gate Bane Nor Eiendom nå ønsker å bygge et åtte etasjers kombinert nærings- og boligkompleks. Foto: Christian Boger
Det er på denne tomta i Schweigaards gate Bane Nor Eiendom nå ønsker å bygge et åtte etasjers kombinert nærings- og boligkompleks. Foto: Christian Boger

38 sameier protesterer mot åtteetasjes bygning i Schweigaards gate: — Den blir en mørk mastodont

Publisert

Sameiene er kritiske til planer om å bygge et kombinert nærings- og boligkompleks over åtte etasjer på dagens parkeringsplass for busser.

Hva plassen i Schweigaards gate 35-51 skal brukes til har lenge vært en het potet blant naboer, politikere og utbyggere.

Nå har eieren av tomta, Bane Nor Eiendom (tidligere ROM Eiendom), satt i gang et reguleringsarbeid for å starte bygging av boliger og næringseiendom på tomta. Bygget vil gjennomgående få en høyde på åtte etasjer.

Både kommunen og naboer reagerer på planene.

Naboer ønsker boliger og grøntarealer

— Primært ønsker vi at tomten omreguleres utelukkende til boliger og grøntområder, sier styrelederne i Schweigaards gate 48 a og b, med støtte fra styrene i de 36 andre sameiene.

— Vi bor i et område av byen som tradisjonelt sett har vært preget av sosial ulikhet, og hvor innsats for integrering og mot barnefattigdom har vært viktig både for politikerne og oss som bor her,

— Det å bygge boliger på en så sentralt beliggende tomt vil bidra til å etablere et attraktivt boligområde for mange, og vi ønsker å bruke tomten på en måte som tar vare på de menneskene som bor her, også i et livstidsperspektiv.

Slik ser arkitektene for seg bygget i Schweigaards gate. Naboene mener at det blir stående som en mørk mastodont på kveldstid og i helgene. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter
Slik ser arkitektene for seg bygget i Schweigaards gate. Naboene mener at det blir stående som en mørk mastodont på kveldstid og i helgene. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter

—Vi mener at bygningsmassen derfor bør være en forlengelse av boligområdet i øvre Schweigaards gate, og ideelt sett ha en grønn lomme mot gaten, sier styrelederne i sameiene i Schweigaards gate 48 a og b, Karen Røise Kielland og Hanne Børke-Fykse, i høringssvaret.

— Må bli en del av områdeløftet

Naboene mener det er viktig at utbyggerne ser prosjektet som en del av det store områdeløftet kommunen har satt i gang langs Schweigaards gate og omkringliggende gater.

— Grønland områdeløft er et arbeid som nettopp har startet opp, men formålet vil være å skape et bedre bomiljø i vårt nabolag. Det vil være særdeles viktig at store enkeltprosjekter som dette tar innover seg det arbeidet som blir gjort her, og bidrar til å løfte og styrke området i tråd med det et områdeløft er, understreker de to.

Naboene frykter for dagslyset

Med åtte etasjer på nybygget frykter naboene at dagslyset vil bli tatt fra dem.

— Bygget er tre etasjer høyere enn eksisterende boligbygg i samme kvartal. Dette bryter med eksisterende bebyggelse, og vil medføre vesentlig tap av kvaliteten når det gjelder lys og luft for alle beboere i området. Spesielt for de som bor i det nye Hollenderkvartalet.

— Vi ønsker ikke at en av de virkelige sentrale tomtene i vårt område brukes på en måte som gjør at den tar dagslyset fra omkringliggende områder, og blir liggende som en mørk mastodont på kvelds- og helgetid, sier Røise Kielland.

Naboene mener at et bygg av denne størrelsen i større grad må ta hensyn til sine omgivelser og skape et åpent byrom, spesielt for myke trafikanter. De mener også at bygget må tilpasses eksisterende bebyggelse i mye større grad enn i de eksisterende planene.

Slik ser utbyggerne for seg at bygget på busstomta i Schweigaards gate skal se ut når prosjektet står ferdig. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter
Slik ser utbyggerne for seg at bygget på busstomta i Schweigaards gate skal se ut når prosjektet står ferdig. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter

Kommunen: It's complicated

Hos eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er man heller ikke overentusiastiske når det gjelder forslaget til planutkast. I en høringsuttalelse framgår det at etaten selv mener planene for tomta er komplekse.

De skriver at planene må sees i sammenheng med arbeidet med aktuelle tiltak for området som nylig er igangsatt. I tillegg bør rekkefølgen tiltakene gjennomføres i avklares før byggestart, for å få en best mulig utvikling av strøket.

Vil heller ha idrettshall

EBY mener det er svært viktig å se på alternativ bruk av tomta, ikke minst med tanke på kommunes behov for arealer i området.

— Vi ser at det i dag er en stor underdekning av idrettshaller i indre by, og mener derfor man bør utrede muligheten for å bygge inn en idrettshall i prosjektet, skriver seksjonsleder, Hege Modell i høringsuttalelsen.

I tillegg mener EBY at muligheten for å bygge en barnehage bør vurderes.

Utbygger: — Ikke aktuelt med bare boliger

Den store motstanden blant naboene til tross: Det er lite som tyder på at deres ønske om en utbygging uten innslag av næringseiendom blir tatt til følge.

— Det er ikke aktuelt for tiltakshaver å fremme et forslag som utelukkende inneholder boligformål og grøntområder, sier arkitekt og prosjektleder hos Kristin Jarmund arkitekter, Ola Helle, i sitt tilsvar til høringsuttalelsene.

Når det gjelder den foreslåtte høyden på bygget og ønskene om idrettshall og barnehage, opplyser Helle at dette er noe de kommer til å se nærmere på etterhvert i saksbehandlingen.

Powered by Labrador CMS