Det er på denne tomta BaneNor Eiendom ønskler å bygge et stort og massivt kontorbyg. Foto: Vegard Velle
Det er på denne tomta BaneNor Eiendom ønskler å bygge et stort og massivt kontorbyg. Foto: Vegard Velle

Beboere på Grønland og i Gamlebyen til samlet angrep på planene om kontorbygg i Schweigaards gate

Publisert Sist oppdatert

Beboerforeningene på Grønland og i Gamlebyen går nå samlet til angrep på planene om et enormt kontorbygg på bussoppstillingstomta i Schweigaards gate.

Planene BaneNor Eiendom har for å bygge et stort kontorbygg på bussoppstillingsplassen i Schweigaards gate 35-51 har skapt en rekke negative reaksjoner i lokalmiljøet. Naboer til tomta frykter at det enorme bygget vil fjerne sollyset fra Schweigaards gate og gjøre gata til en enorm vindtunnel.

På vegne av bydelens mange tusen innbyggere har de to beboerforeningene på Grønland og i Gamlebyen nå skrevet et brev til plan- og bygningsetaten. Her understreker de viktigheten av at lokalmiljøet blir tatt på alvor.

Fra før har en rekke sameier i nabolaget sendt inn høringssvar om tomta.

Frykter fortettelse - ønsker mindre bygg

I brevet, signert av Jenny Dellegård og Berit Jagmann, ber beboerforeningene plan og bygg se på muligheten for at bygget blir adskillig mindre enn det utbygger ønsker.

Jenny Dellegård har sammen med Berit Jagmann signert brev til plan og bygg om utviklingen av Schweigaards gate. Foto: Privat
Jenny Dellegård har sammen med Berit Jagmann signert brev til plan og bygg om utviklingen av Schweigaards gate. Foto: Privat

— Ved fastsettelsen av planprogrammet oppfordrer Gamle Oslos beboerforeninger plan og bygg om en løsning med redusert volum, med en fordeling mellom næringslokaler og boliger. Næringslokalene skal primært bidra til økt aktivitet og tilbud for bydelen, heter det i brevet.

Bakgrunnen for ønsket er at de to beboerforeningen ser at Schweigaards gate de siste årene har opplevd en sterk fortetting. Noe de mener har skadet gatemiljøet.

— Et nytt kontorbygg på over 15 000 kvadratmeter vil ytterligere forsterke denne svært negative trenden. Et kontorbygg på åtte etasjer vil fjerne dagslys fra gatenivået og gjøre den til vindtunnel i enda større grad, skriver de.

Det er denne fortettingen av høyhus langs Schweigaards gate beboerforeningene er kritiske til. Foto: Christian Boger
Det er denne fortettingen av høyhus langs Schweigaards gate beboerforeningene er kritiske til. Foto: Christian Boger

Vil ha boliger, ikke kontorer

I brevet understrekes det at beboerforeningene mener utbyggers planer ikke lar seg forene med Områdeløft Grønlands visjoner om å gjøre Schweigaards gate til en strøksgate.

— Forslaget bidrar ikke til lokal aktivitet. Vi anser derfor at planen for den aktuelle tomten strider mot en rekke politisk vedtatte planer. Nok et kontorbygg som står tomt om natta, vil forsterke problemene bydelen sliter med, som kriminalitet og fraflytting, står det i brevet.

De to foreningene ber derfor plan og bygg om å se vekk fra forslagsstillers plan og heller legge til grunn at bydelen trenger flere boliger tilpasset barnefamilier, med leiligheter på minimum 80 kvadratmeter. Dette vil kunne hindre fraflytting og skape en bærekraftig bydel, mener de.

Planene vil rassere vernet bygning

Strøksforeningene er også svært kritiske til den usikre skjebnen til det vernede bygget i Schweigaards gate 51, om utbyggingsplanene blir stående.

Beboerforeningene er redd utbyggingsplanene vil rasere den verneverdige bygningen i Schweigaards gate 51. Foto: Christian Boger
Beboerforeningene er redd utbyggingsplanene vil rasere den verneverdige bygningen i Schweigaards gate 51. Foto: Christian Boger

— Forslaget fra utbygger innebærer en rasering av Schweigaards gate 51, som står på kommunens gule liste over bygg med kulturminnestatus. Vi ber om at det utredes alternativ, der bygningen blir bevart og benyttet til boligformål, i henhold til uttalelse fra byantikvaren, understrekes det i brevet til plan og bygg.