Gorm Frimannslund, konserndirektør i Bane NOR, er lei seg over forsinkelsen. Foto: Bane NOR
Gorm Frimannslund, konserndirektør i Bane NOR, er lei seg over forsinkelsen. Foto: Bane NOR

Åpningen av Follobanen utsettes ett år, til desember 2022

Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet.

Publisert

Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å bli ferdig etter planen, men en gjennomgang konkluderer med at dette ikke er realistisk, og at prosjektet ferdigstilles i desember 2022.

Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Vanskelige grunnforhold

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, en halvering av reisetiden. Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017. Dette medførte at Bane NOR besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018.

Problemene med Condotte har kostet Bane NOR 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Rundt 2.000 personer jobber med utbyggingen. Det jobbes døgnkontinuerlig med å ferdigstille arbeidet langs den 22 km lange anleggstraseen.

Togruten til Follobanen, inn til Oslo S. Illustrasjon: Bane NOR
Togruten til Follobanen, inn til Oslo S. Illustrasjon: Bane NOR

Beklager ulempene for folk

– På vegne av styret vil jeg på det sterkest beklage de ulemper dette måtte medføre for alle som blir berørt av denne utsettelsen, sier styreleder i Bane NOR, Siri Beate Hatlen i en pressemelding.

Bane NOR vil be om at kostnadsrammen foreslås økt i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019, fra 28,5 milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner for å ferdigstille Follobanen.

Når det bygges ny jernbane der daglig togtrafikk går, må all trafikk i perioder stenges når det skal arbeides ved og i skinnegangen. Follobaneutbyggingen krever mye arbeid ved Oslo S og Ski stasjon der den daglige trafikken er stor. Derfor gjøres dette arbeidet hovedsakelig i ferieukene på sommeren, i en seks-ukers periode. I disse ukene tilbys togpendlerne å kjøre buss for tog.

Powered by Labrador CMS