MDG-politiker og Vålerenga-beboer Harald Nissen lover at Bane Nor vil møte hard kamp mot ønsket om å rasere deler av Vålerengaparken og skolegården ved Vålerenga skole. Foto: Christian Boger
MDG-politiker og Vålerenga-beboer Harald Nissen lover at Bane Nor vil møte hard kamp mot ønsket om å rasere deler av Vålerengaparken og skolegården ved Vålerenga skole. Foto: Christian Boger

MDG-politiker vil ha aksjonsgruppe mot Bane Nors utbyggingsplaner i Vålerengaparken

� Ingen Oslo-politikere vil godkjenne planene. MDG-politiker Harald Nissen erklærer krig mot Bane Nors planer om utbygging som berører deler av Vålerengaparken og tilstøtende skolegård.

Publisert Sist oppdatert

Offentliggjøringen av at Bane Nor, for å fullføre sitt utbyggingsprosjekt av dobbeltsporet i Brynsbakken, har utvidet planområdet til å gjelde deler av Vålerengaparken og skolegården ved Vålerenga skole har skapt store protester i nærmiljøet.

Nå lover forelder ved skolen og avtroppende gruppeleder for MDG i bystyret, Harald Nissen, at det vil bli hard kamp fra lokalmiljøet mot planene.

— Slik saken står i dag tror jeg ikke det er en eneste politiker her i byen som vil være med på å godkjenne planene. Da må du i såfall lete med lupe for å finne noen som kan være villige til å stemme for Bane Nors planer, sier Harald Nissen til VårtOslo.

Lover kamp mot planene

Vålerenga-beboeren og MDG-politikeren trekker fram at parken Bane Nor nå vurderer å gjøre store inngrep i er en av byens eldste parker. I tillegg har den en helt spesiell lokal forankring.

—Vålerengaparken er en park du ikke tuller med. Den står sterkt hos bydelens beboere og gir på mange måter bydelen dens identitet. Rører du parken legger du deg ut med hele bydelen, understreker Harald Nissen.

Den populære fotballbanen i Vålerengaparken kan forsvinne om de verneverdige husene fra "hylla" i Enebakkveien skal flyttes hit. Foto: Christian Boger
Den populære fotballbanen i Vålerengaparken kan forsvinne om de verneverdige husene fra "hylla" i Enebakkveien skal flyttes hit. Foto: Christian Boger

MDG-politikeren poengterer også at det er viktig å ta vare på de grønne lungene som er igjen i Oslo.

— Det er viktig at vi nå tar vare på det vi kan for at byen ikke bare blir asfalt og betong, påpeker han.

— Vi kan ikke sitte stille å se på at disse planene blir en realitet. Derfor vil jeg nå opprette en profesjonell aksjonsgruppe, som skal følge denne saken hele veien framover. Nå er det på tide at Bane Nor sees nærmere i kortene, utdyper Harald Nissen.

Ber Bane Nor opptre redelig

Den erfarne politikeren er opprørt over framferden han mener å ha sett fra byråkratene i jernbaneselskapet under planprosessen.

— Hvis Bane Nor og deres rådgivere tror de skal få til å fjerne denne grønne lunga er de virkelig på ville veier. Jeg kan garantere at om de står ved planene sine vil de virkelig kjøre seg fast i planprosessen, sier Harald Nissen.

Det er Bane Nors ønske om å utvide kapasiteten på disse sporene i Brynsbakken som har skapt hele striden i Kværnerdalen og på Vålerenga. Foto: Christian Boger
Det er Bane Nors ønske om å utvide kapasiteten på disse sporene i Brynsbakken som har skapt hele striden i Kværnerdalen og på Vålerenga. Foto: Christian Boger

Han mener det fortsatt ikke er for sent for jernbaneplanleggerne og snu i saken.

— Etter de tilbakemeldingene som har kommet de siste dagene har bane Nor alle muligheter til å innse sine egne feil og stanse det pågående prosjektet på en god måte.

Full støtte fra lokalpolitikerne

Bystyrepolitikeren får full støtte hos bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo. Under forrige ukes møte i bydelsutvalgets byutviklingskomité kom saken om flytting av eldre trehusene på nedsiden av dagens togtrasé, den såkalte Hylla, opp som en hastesak.

Mens bydelsadministrasjonen ønsket at politikerne bare skulle ta saken til orientering, så de folkevalgte på saken fra en helt annen side. Etter forslag fra komitéleder Steinar Heldal (SV), vedtok bydelspolitikerne i komiteen en meget kritisk uttalelse mot Bane Nors planer.

Leder av byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV). Foto: Universitetet i Oslo
Leder av byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV). Foto: Universitetet i Oslo

— Vi aksepterer ikke at grøntområder bygges ned og gir vår fulle støtte til aksjonsgruppen Redd Vålerengaparken, sier Heldal.

I komiteens uttalelse, som skal opp til behandling i bydelsutvalget på onsdag, sier politikerne at det er viktig å ta vare på de gamle husene. Samtidig ser de det som svært lite ønskelig å rasere Vålerengaparken ved en flytting.

— Friområdene rundt Vålerenga skole må bevares, og det må være gode, trygge og universelt utformede gangveier mellom Kværnerdalen og Vålerenga skole, mener politikerne.

Bane Nor: — Et ønske fra byantikvaren

Bane Nor selv bedyrer at det aldri har vært deres ønske å flytte de verneverdige husene til Vålerengaparken. Dette er ifølge prosjektleder Torun Hellen, noe de er på blitt pålagt gjennom planprosessen å utrede mulighetene for.

Prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen. Foto: Live Drønen/VårtOslo
Prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen. Foto: Live Drønen/VårtOslo

— Det er byantikvaren og Oslo kommune som ønsker å flytte de verneverdige husene til nærområdet. Sammen med plan-og bygningsetaten har vi kommet opp med to alternative tomter for flytting i nærområdet. Det er disse vi nå har varslet vil bli tatt inn i planområdet, sier Hellen til VårtOslo.

Selv mener Bane Nor at det ikke finnes tilfredsstillende tomter å kunne flytte husene til i området rundt Kværnerdalen.

Byantikvaren vil finne erstatninger

I prosessen rundt en eventuell flytting av de bevaringsverdige husene på Hylla i Enebakkveien, påpeker avdelingsleder hos Byantikvaren, Hogne Langset, overfor VårtOslo at heller ikke de i utgangspunktet ønsker en flytting.

— For oss er det viktigste å få bevart trehusmiljøet, helst der de står og helst nær Enebakkveien, hvor de har sitt opphav, sier Langset.

I forbindelse med ønsket er BaneNor nå igang med et utredningsarbeid for å se på hvordan dette best kan la seg gjøre. I den forbindelse er en av tomtene, som sees på som mulig framtidig plassering av husene, en tomt øst i parken ved skolens ballbinge.

— Blir det slik at denne tomta til slutt blir valgt er det viktig for oss at banen flyttes til et hensiktsmessig sted, og en slik rokkering må også være del av utredningene. Vi har ikke noe ønske om at fotballbanen skal forsvinne fra nærmiljøet, understreker Langset.

Blir muligens ikke boliger

Skulle løsningen for å ta vare på de gamle trehusene bli å flytte disse til Vålerengaparken, er det heller ikke sikkert at husene vil kunne fortsette å fungere som boliger.

Det er disse gamle trehusene på "hylla" i Enebakkveien i Kværnerdalen det nå strides om hvor skal flyttes for å ta vare på de gamlekulturminnene de utgjør. Foto: Christian Boger
Det er disse gamle trehusene på "hylla" i Enebakkveien i Kværnerdalen det nå strides om hvor skal flyttes for å ta vare på de gamlekulturminnene de utgjør. Foto: Christian Boger

— Byantikvaren anbefaler primært at bygningene fortsatt brukes til boliger, men blir Vålerengaparken stedet vi kan ta vare på de gamle trehusene, må vi muligens se på andre bruksmuligheter for boligene som ikke privatiserer friarealet, mener avdelingslederen hos byantikvaren.

Han forteller at det ved et slikt scenario vil det bli vurdert om det er andre offentlige eller allmennyttige formål husene kan bruke til, og som vil kunne gi nye aktiviteter og mer liv i parken. Byantikvaren ser gjerne at lokalmiljøet gir innspill til hvilke aktiviteter en her kunne ønske seg