Barn og foreldre ved Vålerenga skole står sammen i kampen mot bane Nors utbyggingsplaner som de mener vil rasere dagens skolegård. Foto: Christian Boger
Barn og foreldre ved Vålerenga skole står sammen i kampen mot bane Nors utbyggingsplaner som de mener vil rasere dagens skolegård. Foto: Christian Boger

Foreldre og barn på Vålerenga raser mot Bane Nor-planer. – De ødelegger skolegården og parken vår

� Vi risikerer å stå igjen med bare asfalt og betong, sier rektor ved Vålerenga skole. Foreldre og barn reagerer med sinne og vantro. De mener Bane Nor raserer både skolegården og deler av Vålerengaparken.

Publisert

I slutten av forrige uke sendte Bane Nor sitt endelige planforslag for utbygging av dobbeltspor i Brynsbakken til plan- og bygningsetaten. Av det endelige forslaget er det klart at jernbaneselskapet ønsker å utvide planområdet også til å gjelde deler av Vålerengaparken og skolegården ved Vålerenga skole.

Dette får både skoleledelse og bekymrede foreldre til å reagere med sinne og vantro.

Dårligere aktivitetstilbud

— Det er kjipt at Bane Nor ønsker å bygge i skolegården vår. Det kommer til å bli alt for trangt og vi får alt for lite muligheter til å gjøre det vi vil om disse planene blir noe av, sier elevrådsleder ved Vålerenga skole, Sebastian Hommersand (13), til VårtOslo.

Rektor ved Vålerenga skole, Elin Honningsvåg, og elevrådsleder Sebastian Hommersand, synes det er trist om skolegården blir mindre enn hva den er i dag. Foto: Christian Boger
Rektor ved Vålerenga skole, Elin Honningsvåg, og elevrådsleder Sebastian Hommersand, synes det er trist om skolegården blir mindre enn hva den er i dag. Foto: Christian Boger

Elevrådslederen får full støtte av rektor, Elin Honningsvåg.

— Blir disse planene vedtatt vil vi miste en stor del av skolegården vår. Dette området er nyilig rehabilitert og inneholder klatrestativ og ballbinge. Det vil helt klart gjøre det vanskeligere for oss å tilrettelegge undervisningen, og vil gi våre elever et dårligere tilbud både i skoletiden og ellers, sier Honningsvåg.

Vålerenga-rektoren påpeker at de nye planene vil føre til at skolen mister både en fotballbane og andre uteaktivitetsområder. Dette vil føre til at nesten 700 elever vil få et mye dårligere tilbud i friminuttene. I tillegg vil skolen miste sin populære skolehage.

— Står igjen med asfalt og betong

— Vi står i fare for å stå igjen med et uteområde nesten bare av asfalt og betong. I tillegg vil det bli mye trangere og øke mulighetene for konflikter blant elevene, påpeker rektor.

Elevrådslederen er, til tross for at han fra høsten av ikke lenger er elev ved skolen, opptatt av hvor viktig skolegården er for nærmiljøet også utenom skoletida.

— Dette er ikke bare et sted vi er i skoletida. Hit drar mange for å spille fotball eller leke også på kveldstid og i helgene. Det er et viktig samlingssted for barn og unge i bydelen, sier Sebastian Hommersand.

Store deler av området nedenfor gang- og sykkelveien vil forsvinne om Bane Nors planer blir realitet. Foto: Christian Boger
Store deler av området nedenfor gang- og sykkelveien vil forsvinne om Bane Nors planer blir realitet. Foto: Christian Boger

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er i likhet med elever og ledelse svært lite fornøyde med det endelige planutkastet.

— Her legges det opp til en rasering av deler av Vålerengaparken som vil ødelegge hverdagen for bydelens barn og unge. Dette vil vi ikke sitte stille å se på, sier nestleder i FAU, Åsne Dahl Torp.

Trygghet for barn og unge

Som forelder trekker Åsne Dahl Torp fram den tryggheten parken og skolegården er med på å skape i hverdagen.

— Det er fantastisk å ha slike steder hvor du vet at du kan sende ungene dine ut for å leke i trygge omgivelser. Blir dette borte, må de finne andre steder å samles. Det kan fort bli steder hvor både barn og foreldre føler at det ikke er like trygt å ha tilhold, mener hun.

Dahl Torp er ikke fornøyd med stedet Bane Nor foreslår som erstatningsområde for den delen av skolegården som forsvinner.

— Dette er et område som ligger så langt unna at det ikke kan benyttes av skolen. I tillegg ligger det i et område jeg ikke ville sendt datteren min til, sier Åsne Dahl Torp.

Håper bystyret stanser planene

Bane Nors planforslag vil bli sendt på høring i midten av september. I løpet av høringen har foreldre og andre i nærmiljøet ikke tenkt å holde noe tilbake. Lokalmiljøet håper også at politikerne på rådhuset, i likhet med et enstemmig byutviklingskomité i bydelen, nå sier nei til planene slik de foreligger i dag.

Foreldre og barn ved Vålerenga skole står sammen i ønsket om å bevare skolegården og den tilliggende parken. Fra venstre Veslemøy Lode, Ulrik )7), Åsne Dahl Torp, Mikkel (8), Sander (7) og Camilla Rønes. Foto: Christian Boger
Foreldre og barn ved Vålerenga skole står sammen i ønsket om å bevare skolegården og den tilliggende parken. Fra venstre Veslemøy Lode, Ulrik )7), Åsne Dahl Torp, Mikkel (8), Sander (7) og Camilla Rønes. Foto: Christian Boger

— Vi håper at byrådet nå ser at Bane Nors forslag om å rasere Vålerengaparken og skolegården bare skaper usikkerhet og utrygghet for skolebarn i en tid det er langt viktigere å kjempe for miljø og friområder på helt andre fronter enn her. Vi vil gjerne slippe å bruke mer tid på denne saken, og få ha parken og skolegården vår i fred. Vi håper byrådet tar tak i denne saken og rydder opp, sier en bekymret Camilla Rønes, som står bak Facebook-gruppa "Redd Vålerengaparken". Gruppa har per i dag vel 1700 medlemmer.

Bane Nor: — Ikke det vi ønsket oss

Hos Bane Nor møter protestene fra lokalmiljøet forståelse. Prosjektleder for utbyggingen i Brynsbakken, Torun Hellen, peker på at det ikke har vært deres plan å gjøre store grep i Vålerengaparken.

Prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen, sier Bane Nor egentlig ikke ønsker å bygge i Vålerengaparken. Foto: Live Drønen/VårtOslo
Prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen, sier Bane Nor egentlig ikke ønsker å bygge i Vålerengaparken. Foto: Live Drønen/VårtOslo

— Vi hadde opprinnelig bare planlagt et lite brofundament i parken. På grunn av byantikvarens ønske om å flytte de verneverdige husene på "hylla" i Enebakkveien, har vi måttet gjøre om på dette, understreker Hellen.

Hellen håper nå beboerne i området gjør sitt syn kjent gjennom høringen, slik at kommune og byantikvar vil se på kravene de stiller om flytting av de verneverdige boligene på nytt.

Reguleringsplanen blir slik det i dag ser ut sendt på offentlig høring fra plan- og bygningsetaten 15. september.

Powered by Labrador CMS